City & Guilds Dyfarniad mewn Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol - 18fed Argraffiad Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£567

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun i Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
4 ddiwrnod

Yn gryno

P'un a ydych chi'n drydanwr profiadol neu newydd gymhwyso, bydd y cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y rheoliadau gwifro, offer trydanol a systemau diweddaraf, gan gwmpasu'r 18fed rhifyn o Reoliadau Gwifrau IET a gydnabyddir gan Sefydliad Safonau Prydain fel BS7671::2018 (2382-18).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...trydanwyr gweithredol sydd angen cydymffurfio â'r rheoliadau ar gyfer gwaith trydanol.

...unrhyw un sydd eisiau datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant Electrotechnegol.

Cynnwys y cwrs

Dyma gwrs penodol iawn, a gynhelir dros 4 diwrnod (yn ogystal ag arholiad), sy'n ymdrin ag amrywiaeth o bynciau:

  • Y statws cyfreithiol a chysylltiad â dogfennau statudol
  • Cwmpas, amcan ac egwyddorion sylfaenol ar gyfer diogelwch
  • Asesu nodweddion cyffredinol
  • Amddiffyn er diogelwch
  • Dewis a gosod offer
  • Arolygu a phrofi
  • Gosodiadau neu leoliadau arbennig

Ar ddiwedd y cwrs, byddwch yn cael eich asesu gyda phapur arholiad amlddewis dwy awr o hyd wedi'i osod gan City & Guilds.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond mae'n gymhwyster gorfodol i drydanwyr gweithredol neu newydd gymhwyso allu gweithio yn ôl y Rheoliadau Gwifrau Trydan IET diweddaraf.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cost y cwrs: £495 y dysgwr

Llyfrau sydd eu hangen: Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol - y Safon Brydeinig: BS 7671:2018 Diwygiad Rhif 3: Rheoliadau Gwifrau Trydan IET 18fed Argraffiad (Clawr Papur Glas). Mae angen i ddysgwyr brynu'r llyfr hwn eu hunain. Gall y Coleg brynu llyfrau ar ran y dysgwr ar gais.

Cynhelir y cwrs o ddydd Llun i ddydd Iau (4 diwrnod) yn cynnwys arholiad.

Noder nad oes cyfleusterau ffreutur ar y safle yn ystod gwyliau hanner tymor.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Dyfarniad mewn Gofynion ar gyfer Gosodiadau Trydanol - 18fed Argraffiad Lefel 3?

NCAW0248AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau