Rhwydweithio CISCO - Cyflwyniad i Rwydweithiau CCNA

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£150.00

Gall gostyngiadau fod ar gael.
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Tachwedd 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
21 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn cyflwyno'r elfennau sylfaenol sy'n ofynnol i ddeall rhwydweithio ac i'ch paratoi at Arholiad Aelod Cyswllt Rhwydwaith Ardystiedig CISCO.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno astudio tuag at arholiadau rhwydwaith ardystiedig CISCO

 

...unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes rhwydweithio

 

...gweithwyr TG proffesiynol sy'n dymuno datblygu eu gwybodaeth am rwydweithio

Cynnwys y cwrs

Dyma'r lefel sylfaenol yng nghyfres CISCO o gyrsiau rhwydweithio. Bydd yn cyflwyno pensaernïaeth, strwythur, swyddogaethau, elfennau a modelau'r rhyngrwyd a rhwydweithiau cyfrifiadurol, gan roi gwybodaeth sylfaenol am rwydweithio i chi.

 

Bydd egwyddorion cyfeiriadau IP a hanfodion cysyniadau ether-rwyd, cyfryngau a gweithrediadau hefyd yn cael eu cyflwyno i chi.

 

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu adeiladu LAN syml, perfformio ffurfweddiadau sylfaenol ar gyfer llwybrwyr a switshis, a gweithredu cynlluniau ymdrin ag IP, gan gynnwys VLSMs.

 

 

Asesiad

 

Gwneir asesiadau ar gyfrifiaduron a gellir eu harchebu pan fo dysgwyr yn barod.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, gofynnir i ddysgwyr:

 

  • Arddangos sgiliau TG priodol i ofynion y cwrs
  • Arddangos y gallu i weithio ar lefel 2 (safon TGAU) mewn Saesneg
  • Arddangos y gallu i ddarllen a gweithio gyda gwybodaeth dechnegol a dilyn cyfarwyddiadau technegol

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i ddysgwyr gwblhau'r cwrs, anogir hwy i fynd ymlaen i'r cwrs Rhwydweithio CISCO - Hanfodion Llwybro a Switshis yma yng Ngholeg Gwent.

NSCE3236AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 28 Tachwedd 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau