CIPD Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD

Ffioedd

Ffioedd
£590

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Mae'r cymhwyster Tystysgrif Sylfaen hwn mewn Ymarfer Adnoddau Dynol yn rhoi cyflwyniad clir i Adnoddau Dynol. Yn ogystal â darparu cymhwyster proffesiynol cydnabyddedig, bydd yn eich helpu i ennill ystod eang o sgiliau perthnasol, ymarferol y gallwch eu defnyddio yn y gweithle.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sy’n astudio, yn dyheu am, neu’n dechrau ar, yrfa mewn ymarfer pobl.

...y rhai sy'n gweithio mewn swydd cefnogi ymarfer pobl ac yn dymuno datblygu eu gwybodaeth a darparu gwerth uniongyrchol a thymor byr i'w sefydliad.

...y rhai sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r ddealltwriaeth arbenigol sydd eu hangen i fod yn weithiwr pobl proffesiynol.

Cynnwys y cwrs

Mae’r rhaglen dystysgrif wedi’i threfnu’n fodiwlau, gydag aseiniad 1500-2000 gair ar gyfer pob modiwl. Trwy astudio’r holl fodiwlau, bydd ymgeiswyr yn cwrdd â meini prawf penodol o ran cynnwys a nifer yr oriau hyfforddi a bennir gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD):

 

Modiwl 1 – Diwylliant Busnes a Newid mewn Cyd-destun

Modiwl 2 – Egwyddorion Dadansoddeg

Modiwl 3 - Ymddygiad Craidd ar gyfer Gweithwyr Pobl Proffesiynol

Modiwl 4 - Hanfodion Ymarfer Pobl (Recriwtio a Dethol; Rheoli Perfformiad;Hyfforddiant).

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi astudio naill ai am un diwrnod neu un noson yr wythnos am 20 neu 40 wythnos yn y drefn honno (120 awr).

Bydd angen i chi gwblhau aseiniad rhwng 1500 a 2000 gair ar gyfer pob modiwl.

Mae Tystysgrif Sylfaen CIPD yn darparu cymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol ac mae'n hanfodol eich bod yn dod yn aelod o’r CIPD ar ôl i chi ddechrau astudio'r cymhwyster. Nid yw pris y cwrs yn cynnwys ffioedd cofrestru ar gyfer aelodaeth myfyriwr o’r CIPD (y mae'n rhaid eu talu'n uniongyrchol i'r CIPD).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn cael Tystysgrif Sylfaen CIPD mewn Ymarfer Pobl.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gallwch fynd ymlaen i astudio Diploma Cyswllt Lefel 5 mewn Rheoli Pobl.

CPCE3445AB
Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 20 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau