CIPD Tystysgrif Sylfaen mewn Arfer Adnoddau Dynol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£550

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

 Hyd

Hyd
35 wythnos

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn rhoi sail gadarn i chi ym mhob maes AD, yn eich helpu i ddatblygu sgiliau AD hanfodol a’r hyder i fod yn fwy effeithiol yn y gwaith drwy ychwanegu gwerth go iawn i swyddogaeth AD eich sefydliad.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…meithrin amrywiaeth eang o sgiliau perthnasol, ymarferol mewn AD, a chymhwyster proffesiynol i’ch helpu i ddatblygu eich gyrfa.

Cynnwys y cwrs

Am un diwrnod neu gyda’r nos bob wythnos am 20 neu 40 wythnos yn y drefn honno, (120 awr), trefnwyd y rhaglen yn fodiwlau, pob un gydag aseiniad o 1500 i 2000 gair.

 

Wrth fynd i bob modiwlau, byddwch yn bodloni meini prawf penodol o ran cynnwys a nifer yr oriau hyfforddi a bennwyd gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, (CIPD):

Modiwl 1 – Datblygu eich hun fel Ymarferydd AD effeithiol  

Modiwl 2 – Deall sefydliadau a swyddogaeth AD

Modiwl 3 – Recordio, dadansoddi a defnyddio gwybodaeth AD

Modiwl 4 – Chwilio am dalent (recriwtio a dewis)

Modiwl 5 – Cefnogi arfer da mewn perfformiad a rheoli gwobrwyo

Modiwl 6 – Darparu gweithgareddau dysgu a datblygu

 

Wedi i chi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, cewch ddyfarniad Tystysgrif CIPD mewn Ymarfer Adnoddau Dynol a byddwch yn gymwys i wneud cais am Aelodaeth gradd Gyswllt o’r CIPD, yn unol â darparu tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio CIPD Tystysgrif Sylfaen mewn Arfer Adnoddau Dynol Lefel 3?

CPCE3294AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau