CIPD Diploma Cyswllt CIPD mewn Rheoli Pobl Lefel 5

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
5

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD

Ffioedd

Ffioedd
£950

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Chwefror 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
33 wythnos

Yn gryno

Mae’r Diploma Cyswllt Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Pobl yn darparu llwyfan perffaith i ddatblygu eich gyrfa Adnoddau Dynol ymhellach ar lefel reoli.

Bydd yn eich helpu i ddatblygu eich gallu i werthuso effeithiolrwydd gwahanol fodelau ac arferion Adnoddau Dynol, a bydd yn cynyddu eich dealltwriaeth o ffactorau allanol sy'n effeithio ar Adnoddau Dynol a sefydliadau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... y rhai sy'n dyheu am yrfa, neu'n dechrau ar yrfa, ym maes rheoli pobl

... y rhai sy'n gweithio mewn swydd ymarfer pobl sy'n dymuno cyfrannu eu gwybodaeth a'u sgiliau i helpu i lunio gwerth sefydliadol

...y rhai sy’n gweithio tuag at, neu sy’n gweithio mewn, swydd rheoli pobl.

Mae’r cymhwyster hwn yn ymestyn ac yn meithrin lefel ddyfnach o ddealltwriaeth a chymhwysiad ac yn naturiol yn datblygu arbenigedd dysgwyr mewn ymarfer pobl.

Cynnwys y cwrs

Byddwch yn astudio’r meysydd canlynol. Mae’r dosbarthiadau’n rhyngweithiol ac yn adlewyrchu eich profiad eich hun a’r deunydd cwrs. 

Yr unedau craidd yn y cymhwyster yw:

  • Perfformiad Sefydliadol ar Waith
  • Arfer sy'n Seiliedig ar Dystiolaeth
  • Ymddygiad Proffesiynol a Gwerthfawrogi Pobl
  • Unedau Arbenigol
  • Rheoli Perthynas Cyflogaeth
  • Rheoli Talent a Chynllunio'r Gweithlu
  • Gwobrau am Berfformiad a Chyfraniad
  • Cyfraith Cyflogaeth Arbenigol

Gofynion Mynediad

I lwyddo yn y cwrs hwn bydd angen i chi basio aseiniad ym mhob un o’r saith modiwl.

Mae’r cwrs rhan amser hwn fel arfer yn cael ei gyflwyno un diwrnod yr wythnos am 33 wythnos.

Mae Tystysgrif Sylfaen CIPD yn darparu cymhwyster a gydnabyddir yn broffesiynol ac mae'n hanfodol eich bod yn dod yn aelod o’r CIPD ar ôl i chi ddechrau astudio'r cymhwyster

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw pris y cwrs yn cynnwys ffioedd cofrestru ar gyfer aelodaeth myfyriwr o’r CIPD (y mae'n rhaid eu talu'n uniongyrchol i'r CIPD).

CPDI0592AB
Llantarnam Grange Cwmbran NP44 1PD
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 09 Chwefror 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau