CILEx Tystysgrif yn y Gyfraith ac Ymarfer Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£1155

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Dyma'r trosolwg eang, delfrydol o'r gyfraith, ymarfer a sgiliau proffesiynol, yn rhoi cyflwyniad ichi i wahanol feysydd y gyfraith a phynciau craidd gwaith cyfreithiol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...dilyn gyrfa yn y gyfraith

...gweithio mewn swyddfa cyfreithiwr, adran gyfreithiol sefydliad masnachol, llywodraeth leol a chanolog, cwmni cyfleustodau neu Wasanaeth Erlyn y Goron

Cynnwys y cwrs

I gyflawni'r Dystysgrif y Gyfraith ac Ymarfer Lefel 3, bydd angen ichi gwblhau pum uned dros gyfnod o flwyddyn, a allai gynnwys:

 

Unedau ymarfer

 • Ymarfer Ymgyfreithiad Sifil
 • Ymarfer Ymgyfreithiad Troseddol
 • Ymarfer Trosglwyddo
 • Ymarfer Teuluol
 • Ymarfer Cyflogaeth

Unedau'r gyfraith

 • Cyflwyniad i'r Gyfraith ac Ymarfer
 • Cyfraith Contract
 • Cyfraith Trosedd
 • Cyfraith Tir
 • Cyfraith Camweddau
 • Cyfraith Ewyllysiau ac olyniaeth
 • Cyfraith Cyflogaeth
 • Cyfraith Teulu

Unedau proffesiynol

 • Sgiliau Gofal Cleient*
 • Ymchwil Cyfreithiol*
 

Cewch eich asesu trwy arholiadau a phortffolio - arholir y modiwlau sydd wedi'u marcio â * ym mis Ionawr a/neu Fehefin. Caiff Sgiliau Gofal Cleientiaid a Sgiliau Ymchwil Cyfreithiol eu hasesu drwy bortffolio. Wedi ichi ei gwblhau, gallwch barhau â Diploma'r Gyfraith ac Ymarfer Lefel 3 CILEx, neu i'r byd gwaith.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Iaith Saesneg a/neu Dystysgrif Lefel 2 mewn Astudiaethau Cyfreithiol neu brofiad perthnasol. Yn ogystal, bydd gofyn ichi fynychu cyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl ichi ymuno â Sefydliad Siartredig y Gweithredwyr Cyfreithiol a thalu am aelodaeth ohono, a thalu CILEx i wneud arholiadau (£47 fesul modiwl ar hyn o bryd).

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio CILEx Tystysgrif yn y Gyfraith ac Ymarfer Lefel 3?

NCFF0005AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau