C&G Gwaith Sylfeini Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£510

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher a Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:00

 Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Os ydych chi wedi penderfynu mai adeiladu yw’r diwydiant i chi, bydd y cwrs hwn yn eich dysgu am elfennau sylfaenol gwaith sylfaen er mwyn i chi gael cychwyn arni.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…y rhai fyddai’n hoffi gyrfa mewn gwaith sylfaen.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi allu gweithio’n annibynnol neu fel rhan o dîm, ymrwymo’n llwyr i fynychu yn ogystal â pharchu eraill a bod yn barod i wella eich pynciau academaidd.

Mae’r cwrs yn ymdrin â nifer o themâu:

  • Iechyd, diogelwch a lles
  • Defnyddio offer llaw ac offer torri amrywiol
  • Paratoi a gosod concrit
  • Paratoi a gosod ffyn lefelu i orffen y llawr
  • Cymysgu amrywiol ddefnyddiau adeiladu gyda llaw a pheiriant
  • Gosod draeniad domestig
  • Gosod arwyddion, golau a gwarchodydd wrth weithio ar safle e.e. llwybr neu ffordd.

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfuniad o arholiadau, gwaith cwrs, aseiniadau, portffolio ac asesiad labordy neu ymarferol, ac ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn ennill cymhwyster Adeiladu – Gwaith Sylfaen Lefel 1 ochr yn ochr â chymhwyster/chymwysterau ategol priodol er mwyn ehangu eich set sgiliau, Gweithgareddau Sgiliau, Mathemateg a Saesneg.

Gofynion Mynediad

Bydd arnoch chi angen o leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallai ennill y cymhwyster hwn arwain at gyflogaeth mewn gwaith sylfaen neu gallech fynd ymlaen i wneud cymhwyster Gwaith Sylfaen L2 Construction. Gallech hefyd fynd ymlaen i wneud Prentisiaeth.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio C&G Gwaith Sylfeini Lefel 2?

NPCE3177AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau