C&G Diploma mewn Barbro Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Os ydych eisiau gyrfa fel barbwr, nod y cwrs yma yw darparu dull cyflym i gael cymhwyster tystysgrif Lefel 1 a Lefel 2 dros flwyddyn. Byddwch yn datblygu sgiliau mewn torri gwallt dynion ac yn ennyn dealltwriaeth o dechnegau gwaith barbwr, gwasanaethau ac offer gwaith barbwr.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun a chanddo brofiad yn torri gwallt dynion …drinwyr gwallt profiadol sydd eisiau ennill cymwysterau i wella eu gyrfa ... rywun sydd eisiau newid gyrfa.

Cynnwys y cwrs

Cynhelir y cwrs am 15 awr yr wythnos. Mae’n ymdrin â thechnegau sylfaenol yn cynnwys:

  • Ymgynghori er mwyn adnabod anghenion cleientiaid
  • Datblygu technegau torri/clipio i gael yr olwg a ddymunir
  • Defnyddio cynnyrch ac offer
  • Iechyd a diogelwch yn y salon
  • Darparu gwasanaeth ôl-ofal addas
Bydd angen i chi fod yn hunanysgogol, yn weithiwr diwyd, a bod gennych barch at eraill ac yn frwdfrydig ynghylch y pwnc. Pan fyddwch wedi cwblhau’r cwrs, byddwch yn gallu symud ymlaen i NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt os dymunwch.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael o leiaf dyfarniad yn unrhyw ddisgyblaeth trin gwallt neu fod gennych brofiad o weithio mewn siop farbwr heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi dalu ffioedd y sefydliad dyfarnu o tua £63.00 a phrynu offer trin gwallt dynion tua £200.00.

Ble alla i astudio C&G Diploma mewn Barbro Lefel 2?

NPDI0534AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau