Tystysgrif mewn Saernïo a Weldio Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£3000

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
28 Tachwedd 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Drwy astudio'r cwrs hwn, bydd dysgwyr yn ymdrin ag ystod eang o gymwyseddau arc-weldio metel â llaw sylfaenol a fydd yn eu paratoi ar gyfer mynediad i'r sectorau peirianneg neu weithgynhyrchu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sy'n dymuno dysgu cymwyseddau arc-weldio metel â llaw sylfaenol

...y rhai hynny sy'n dymuno gweithio yn y sectorau peirianneg neu weithgynhyrchu 

Cynnwys y cwrs

Erbyn diwedd y cwrs bydd gwybodaeth sylfaenol y dysgwyr yn eu galluogi i ddefnyddio technegau a gweithdrefnau arc-weldio metel â llaw yn ddiogel.

 

Bydd y cwrs yn ymdrin â'r canlynol:

 

  • Y broses weldio a'i rhoi ar waith
  • Yr offer, deunyddiau a nwyddau traul i'r dyfnder sy'n ofynnol i ddarparu sylfaen gadarn ar gyfer cyflawni gweithgareddau i'r fanyleb ofynnol
  • Y rhagofalon iechyd sy'n ofynnol wrth weithio ag offer arc-weldio metel â llaw, yr offer a'r cyfarpar cysylltiedig.

 

Bydd disgwyl hefyd i ddysgwyr ddangos arferion gweithio diogel drwy gydol yr amser i ddiogelu eu hunain ac eraill yn y gweithle.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Tystysgrif mewn Saernïo a Weldio Lefel 2?

NCFF0027AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 28 Tachwedd 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau