Cerameg

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs hwyliog a chreadigol sy'n cynnig cyfle i chi archwilio, datblygu, dylunio, addurno a gwneud eich serameg greadigol eich hun.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Rhywun sydd â diddordeb brwd mewn serameg

... Dechreuwr llwyr

... Rhywun sydd â phrofiad ac eisiau ehangu eu sgiliau

Cynnwys y cwrs

Bob wythnos, byddwch yn cael cyfle i ehangu eich profiad o waith serameg drwy roi cynnig ar ystod o dechnegau fel Adeiladu â llaw, taflu, castio slip, mowldio gwasg a gwydr. Byddwch yn datblygu eich sgiliau drwy arddangosiadau a chyfarwyddyd.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, byddwch wedi dysgu amrywiaeth o sgiliau y gallwch eu datblygu a’u meithrin. Bydd gennych hefyd gasgliad o ddarnau y tynnwyd lluniau ohonynt yn ein stiwdio ar gyfer eich portffolio, a gallwch fynd â nhw adref gyda chi. 

Erbyn diwedd y cwrs dylech deimlo'n fwy hyderus ac yn gallu defnyddio'r technegau a ddysgoch yn ystod y cwrs i ddatblygu'ch diddordeb mewn serameg.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Hyd: 8 wythnos

Diwrnod ac Amser: Dydd Mercher 6pm - 9pm

Dyddiadau Cynnal y Cwrs:

22/09/2021
24/11/2021
02/02/2022
27/04/2022

Cost y cwrs: £50

Bydd yr holl gyfarpar yn cael eu darparu.

Ble alla i astudio Cerameg?

CCCE3159AD
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 09 Mawrth 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau