Cymorth Cyntaf Sylfaenol ar gyfer C?n a Chathod

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£30

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Rhagfyr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

P'un a ydych chi'n berchen ar gath neu gi neu eisiau gweithio gyda nhw, mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r holl agweddau ar gymorth cyntaf sylfaenol y mae angen i chi eu gwybod.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…perchnogion anifeiliaid anwes

…unrhyw un sy'n berchen ar lety cathod, llety cwn neu sefydliad sy'n ailgartrefu anifeiliaid

…pobl sy'n gwneud unrhyw fath o waith gyda chathod a chwn 

Cynnwys y cwrs

Cwrs dwy awr yw hwn sy'n ymdrin â phob agwedd ar Gymorth Cyntaf sylfaenol ar gyfer cathod a chwn, gan gynnwys paratoi pecyn cymorth cyntaf priodol, gosod rhwymynnau, delio ag esgyrn wedi torri, gwenwyno, CPR brys a chywasgu’r frest ac amrywiaeth o wybodaeth Cymorth Cyntaf angenrheidiol arall.

Disgwylir i chi gymryd rhan mewn senarios ymarfer, ac ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch yn cael tystysgrif Coleg Gwent.

Gofynion Mynediad

Nid oes yna unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, dim ond diddordeb brwd mewn cathod a chwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cost y cwrs hwn yw £30.

Mae’r cwrs yn cael ei ddysgu gan un o'n nyrsys milfeddygol cymwys.

Er mwyn ehangu eich gwybodaeth ymhellach, fe allech chi astudio ein cwrs arall ar gyfer perchnogion llety cathod a llety cwn - Clefydau, Diheintio a Gofal Safon Aur

UCCE3121AB
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 07 Rhagfyr 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau