CACHE Gofalu am Blentyn/Plant Lefel Mynediad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
Entry

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes cymwysterau mynediad ffurfiol.

Yn gryno

Byddwch yn edrych ar gyfrifoldebau rhieni, gofal cynenedigol a phob agwedd o ofalu am blentyn hyd at ddwy oed. Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol ac yn dilyn tiwtorial llawn a rhaglen gyfoethogi. 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Nad oes gennych unrhyw gymwysterau ffurfiol
... Hoffech ddilyn cwrs lefel mynediad yn y sector gofal plant
... Oes gennych ddiddordeb brwd mewn gyrfa gofal plant

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi ddatblygu sgiliau sylfaenol gofalu am blant, y gellir eu defnyddio fel sylfaen ar gyfer hyfforddiant pellach.

Cewch eich asesu drwy aseiniadau ac ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch yn cyflawni:

  • Dyfarniad Lefel Mynediad 3 Gofalu am Blant
  • Tystysgrif Lefel Mynediad 3 mewn Astudiaethau Galwedigaethol
  • Tystysgrif Lefel Mynediad 3 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol
  • Cymwysterau perthnasol ychwanegol i ehangu eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol, ond mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a bydd disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cwrs Lefel 1 mewn gofal plant neu faes astudio cysylltiedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn rhaid i bob dysgwr gael gwiriad DBS boddhaol.

Ble alla i astudio CACHE Gofalu am Blentyn/Plant Lefel Mynediad?

NFCE2459AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau