Prynu a Gwerthu eich T? Eich Hun

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£10

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Tachwedd 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:00

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae prynu a gwerthu ty yn llawer rhwyddach nag yr arferai fod - a bydd y cwrs hwn yn gwneud y broses yn gliriach, yn dangos ichi sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i hysbysebu am ddim a sut gallwch arbed miloedd o bunnoedd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n awyddus prynu neu werthu eiddo

...y rheiny sy'n awyddus i fynd i'r maes datblygu eiddo

...dysgu mwy am gyfraith eiddo

Cynnwys y cwrs

I astudio'r cwrs hwn, yn syml bydd angen ichi fod â diddordeb yn y pwnc a bod yn awyddus dysgu sut i:

  • Arbed miloedd o bunnoedd wrth brynu a gwerthu eich ty
  • Hysbysebu eich eiddo ar y farchnad i brynwyr posibl am ddim
  • Cynnal y broses trosglwyddo eich hun (er mae'n bosibl y bydd gofyn      cynrychiolaeth gyfreithiol i wirio teitlau ac ardystio gwaith papur      cyfreithiol)
 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs hwn, bydd prawf ffurfiol o'ch dealltwriaeth, ac wedi hynny cewch dystysgrif Coleg Gwent. O'r fan honno, gallwch barhau i archwilio'r byd busnes, menter a'r gyfraith - er enghraifft, drwy ymrestru ar ein cwrs busnes Lefel 3 llawn amser neu ein cyrsiau Ymarfer Gyfreithiol CILEx rhan amser gyda'r nos.

Gofynion Mynediad

Y cwbl sydd ei angen arnoch yw angerdd at ddysgu a
diddordeb mewn eiddo.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Prynu a Gwerthu eich T? Eich Hun?

NSCE3233AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 05 Tachwedd 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau