BTEC Astudiaethau Cymdeithasol Personol a Galwedigaethol Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Addysgu ac addysg

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes gofynion mynediad ffurfiol

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn berffaith os nad ydych yn sicr ynghylch coleg neu addysg bellach. Nid yn unig y bydd yn eich cyflwyno i'r coleg a bywyd coleg, ond byddwch hefyd yn cael cyfle i gael blas o o leiaf ddau faes galwedigaethol gwahanol yn ystod eich blwyddyn gyntaf.

Dyma'r cwrs i chi os...

....ydych yn ansicr ynghylch beth yr ydych eisiau ei wneud nesaf

...rydych eisiau gweld ai coleg yw'r cam cywir ar eich cyfer chi

...rydych eisiau datblygu sgiliau cymdeithasol a phersonol i'ch paratoi'n well tuag at eich bywyd gwaith

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn ymarfer sgiliau a thechnegau mewn amgylcheddau coleg wedi eu seilio ar waith realistig i roi blas ichi ar y gweithle, gan gynnwys bod yn drefnus a datblygu cynllun datblygu cyn ichi gwblhau o leiaf dwy uned o:

 • Celf a Dylunio
 • Busnes
 • Y Cyfryngau Digidol
 • Lletygarwch
 • Y Celfyddydau Perfformio
 • Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Chwaraeon

 

Byddwch hefyd yn astudio pynciau a fydd yn helpu eich datblygiad personol a chymdeithasol, gan gynnwys:

 • Delio â Phroblemau Bywyd Dydd i Ddydd
 • Rheoli Perthnasoedd Cymdeithasol
 • Cyfrifoldebau a Hawliau Unigol
 • Gweithredu yn y Gymuned
 • Byw'n Iach
 • Rheoli eich Cyfrifon eich Hun
 • Deall Hunaniaeth Personol
 • Ffordd o Fyw Iach
 • Rheoli Risg Personol
 • Perthnasoedd Cymdeithasol a Phersonol
 • Gallu Ariannol
 • Archwilio Opsiynau Gyrfaoedd

 

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau a thasgau ac asesiadau ymarferol, i gyflawni:

 • Gwobr BTEC Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol
 • Tystysgrif BTEC Lefel 1 mewn Datblygiad Personol a Chymdeithasol
 • Gweithgareddau Sgiliau (os nad oes gennych chi Radd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, yna bydd angen ichi fynychu gwersi sgiliau ochr yn ochr â'ch astudiaethau)
 • Cymwysterau perthnasol eraill i gyfoethogi eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd angen i chi fod yn frwdfrydig, gweithio'n galed ac yn barod i roi cynnig ar bob un o'r opsiynau galwedigaethol. Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb a bod ar amser ar gyfer pob sesiwn hefyd yn angenrheidiol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'r cymhwyster hwn yn rhoi'r cyfle ichi ddatblygu sgiliau defnyddiol trosglwyddedig mewn cwblhau tasgau i'ch helpu i symud ymlaen at ddysgu pellach. Os ydych yn penderfynu bod un o'r meysydd galwedigaethol ar eich cyfer chi, gallwch barhau eich astudiaethau ar Lefel 2, neu arbenigo mewn maes dewisol ar Lefel 1 os yw hynny'n well gennych.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gall costau ychwanegol godi yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol, ac efallai y byddwch angen offer diogelwch ar gyfer rhai meysydd galwedigaethol. Bydd hyn yn cael ei drafod pan fyddwch yn dewis eich opsiynau galwedigaethol ac ni ddylai gostio mwy na £100.00

Ble alla i astudio BTEC Astudiaethau Cymdeithasol Personol a Galwedigaethol Lefel 1?

EFBA0060JS
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau