BTEC Hyfforddi a Datblygu Chwaraeon (Diploma Estynedig) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol a TGAU gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae yna ffocws ymarferol i’r cwrs hwn a byddwch yn cael eich annog i ymuno ag academïau chwaraeon y coleg. Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddatblygu eich gwybodaeth i ddilyn gyrfa yn y maes hwn.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Oes gennych ddiddordeb mawr mewn chwaraeon ac iechyd corfforol

...Rydych eisiau cwrs ymarferol

...Rydych eisiau datblygu gwybodaeth i ddilyn gyrfa yn y maes yma

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn astudio modiwlau gan gynnwys:

• Anatomi a ffisioleg mewn chwaraeon
• Hyfforddiant chwaraeon
• Datblygiad chwaraeon
• Profi ffitrwydd
• Asesu risg mewn chwaraeon
• Hyfforddiant ffitrwydd
• Chwaraeon tîm ymarferol
• Chwaraeon unigol ymarferol
• Gweithgareddau awyr agored ac antur
• Maetheg chwaraeon
• Ymarfer corff
• Iechyd a ffordd o fyw
• Seicoleg ar gyfer perfformiad chwaraeon
• Anafiadau chwaraeon
• Gweithio gyda phlant mewn chwaraeon
• Trefnu digwyddiadau chwaraeon

Ar ein Campws Parth Dysgu Usk & Bleanau Gwent, mae gennym gyfle hefyd i astudio Tystysgrif mewn Arweinyddiaeth Chwaraeon a'r Dystysgrif mewn Cyfarwyddo Ffitrwydd.

Cewch eich asesu trwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau, gwaith portffolio ac arsylwi. Ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch wedi sicrhau:

  • Lefel 3 Datblygiad Chwaraeon, Hyfforddi a Ffitrwydd
  • Cymwysterau cefnogol priodol i ehangu eich sgiliau a chwrdd ag anghenion y diwydiant
  • Gweithgareddau sgiliau
  • Mathemateg a Saesneg (os nad ydych wedi cael Gradd C neu uwch ar lefel TGAU)

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, bydd angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch arnoch i gynnwys naill ai Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar Raddfa Deilyngdod a naill ai TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf.

Mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol wrth gwblhau'r cwrs hwn. Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, yn ogystal â dangos parch at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan-gymhelliant.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau Diploma Sylfaen Blwyddyn 1 yn llwyddiannus yn caniatáu ichi symud ymlaen i'r ail flwyddyn a chwblhau'r Diploma Estynedig llawn. Yna gallwch symud ymlaen i ddilyn cyrsiau lefel prifysgol a chyflogaeth yn y diwydiant chwaraeon a hamdden.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae costau ychwanegol yn cynnwys hyd at £100.00 ar gyfer cit, £50.00 ar gyfer teithiau a £57.50 ar gyfer Trafnidiaeth Dreigiau, Cofrestriad/DofE a ffioedd Campio/DofE.

Mae costau ychwanegol ar gampws Crosskeys yn cynnwys £80 ar gyfer cit ysgol a £45 ar gyfer gweithgareddau awyr agored.

Mae ein cwrs Usk yn ddarostyngedig i niferoedd a bydd cyfle i astudio yn ein Parth Dysgu Crosskeys neu Blaenau Gwent, os nad yw'r cwrs yn rhedeg yn Usk.

CFBE0023AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau