BTEC Gwasanaethau Cyhoeddus (Diploma Estynedig) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU yn cynnwys gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Byddwch yn astudio unedau gan gynnwys arweinyddiaeth a gwaith tîm yn y gwasanaeth cyhoeddus, dinasyddiaeth ac amrywiaeth yn y gwasanaeth cyhoeddus, ymarfer corff, iechyd a ffordd o fyw, trosedd a'i effeithiau a llywodraeth a pholisïau yn y gwasanaethau cyhoeddus.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Rydych am weithio i’r lluoedd arfog, gwasanaethau carchar neu’r gwasanaethau argyfwng
...Rydych am ddilyn gyrfa mewn sefydliadau gwasanaethau cymunedol
...Rydych eisiau cyfuno astudiaeth ymarferol ac ystafell ddosbarth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn wedi'i rannu'n gyfartal rhwng gweithgareddau ystafell ddosbarth sy'n seiliedig ar theori a gweithgareddau awyr agored ymarferol. I gefnogi'r rhain, byddwch hefyd yn profi ystod eang o deithiau, ymweliadau a chlywed gan siaradwyr gwadd, yn ogystal â mynd ar ddwy daith a thaith breswyl.

Byddwch yn cael eich asesu trwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau, portffolios ac arsylwi. Ar ôl cwblhau’r cwrs byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ymuno â'r cwrs, mae angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch arnom i gynnwys naill ai Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar Raddfa Teilyngdod gyda TGAU i gynnwys naill ai Mathemateg / Mathemateg Rhifedd neu Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf ar Radd C neu uwch.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb ac mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol wrth gwblhau'r cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau'r Diploma 90 Credyd Blwyddyn 1 yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i'r ail flwyddyn a chwblhau'r Diploma Estynedig llawn. Yna gallwch ddilyn cyrsiau Addysg Uwch mewn gwasanaethau cyhoeddus ac argyfwng yng Ngholeg Gwent neu brifysgol, neu gyflogaeth yn y diwydiant cyhoeddus mewn lifrai neu'r diwydiant gweithgareddau awyr agored.

Gwybodaeth Ychwanegol

Costau ychwanegol o hyd at £125.00 ar gyfer cit ac offer amddiffynnol, ynghyd â £40 ar gyfer cofrestru D o E.

Costau ychwanegol ar gampws Crosskeys:

£ 80 am git Ysgol

£ 45 ar gyfer gweithgareddau awyr agored

CFBE0004AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau