BTEC Diploma Estynedig Cenedlaethol mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys gradd B mewn Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol a TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Bwriad y cymhwyser hwn yw darparu dealltwriaeth hynod arbenigol, cysylltiedig â gwaith, a sgiliau technegol a fydd yn eich paratoi ar gyfer gwaith a chyfleoedd i symud ymlaen at addysg uwch, gradd a datblygiad proffesiynol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych gymwysterau neu brofiad blaenorol yn y sector hwn
... Ydych eisiau datblygu gwybodaeth fanwl
... Ydych yn dda am ddatrys problemau ac yn weithgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn astudio unedau fel:

 • Iechyd a diogelwch yn y gweithle peirianneg
 • Cyfathrebu ar gyfer technegwyr peirianneg
 • Mathemateg ar gyfer technegwyr peirianneg
 • Systemau a dyfeisiadau electroniwmatig/hydrolig
 • Arlunio peirianegol ar gyfer technegwyr
 • Egwyddorion mecanyddol a’u defnydd
 • Nodweddion deunyddiau peirianegol a’u defnydd
 • Drafftio gyda chymorth cyfrifiaduron mewn peirianneg
 • Prosesau ffurfio cynradd peirianegol
 • Technegau eilaidd a gorffen peirianegol
 • Rheoli prosesau a pheiriannau diwydiannol
 • Technegau archwilio a mesur mecanyddol

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng aseiniadau, adroddiadau, profion byr, gwaith ymarferol a gwaith portffolio. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

• Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Fecanyddol (180 credyd)
Gweithgareddau Sgiliau
Mathemateg a Saesneg
• Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, byddwch angen fan leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg Gradd B a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol Gradd Teilyngdod a TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf Gradd C neu uwch.

Beth sy'n digwydd nesaf?

HNC mewn Peirianneg yng Ngholeg Gwent neu astudiaeth arall ar lefel prifysgol, Prentisiaeth neu waith yn y sector peirianneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r holl gostau’n cael eu hadolygu a gallant newid.

CFBE0014AC
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau