BTEC Perfformio a Thechnoleg Cerdd Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

  • O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg
  • Neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Bydd y cwrs yma yn eich cyflwyno i fyd cerddoriaeth a chynhyrchu digwyddiadau.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb brwd a’r gallu i symud ymlaen yn y sector cerddorol
... Ydych yn hyderus wrth berfformio
... Oes gennych gariad at gerddoriaeth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae astudio yn cynnwys perfformio, technoleg recordio, technoleg sain a deall cerddoriaeth. Mae gan y cwrs yma sylfaen ymarferol gyda phwyslais ar ddatblygu sgiliau mewn amrywiaeth o bynciau cerddorol. Bydd gennych hefyd fynediad i stiwdio recordio ddigidol.

Cyflenwir y cwrs trwy gyfuniad o:

  • Gwaith grwp
  • Dysgu yn y dosbarth
  • Cefnogaeth tiwtorialau

Byddwch yn trefnu, rhedeg a pherfformio fel rhan o dri digwyddiad cerddorol o bwys trwy gydol y flwyddyn. Bydd eich sgiliau fel cerddor ac fel aelod o dîm yn cael eu datblygu a’u herio. 

Bydd gennych fynediad i theatr o’r radd flaenaf a chyfleusterau sain a goleuo a ddefnyddir i berfformio nosweithiau cerddorol. Bydd gennych hefyd fynediad i’n cyfresi Mac gyda Logic X ar gyfer recordio.

Byddwch yn cael eich asesu yn rheolaidd trwy arholiadau allanol ac asesiad mewnol, theori ac ymarfer, a byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cofrestru, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 yn y maes galwedigaethol perthnasol, gan gynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo. Bydd angen i chi fod â diddordeb mewn celfyddydau perfformiadol a datblygiad cerddoriaeth fodern.  

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Cerddoriaeth neu Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Technoleg Cerdd.

Gallai cyfleoedd cyflogaeth nodweddiadol gynnwys gweithio fel rhan o griw llwyfan neu gymorth technegol rheng ôl. 

Byddai astudiaeth bellach yn eich galluogi i ystyried y gyrfaoedd canlynol:

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae clyweliad yn ofynnol cyn dechrau’r cwrs.

CFBD0070AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau