BTEC HNC Peirianneg - Uned 3: Peirianneg Gwyddoniaeth Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Sector

Sector
Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae peirianneg yn ddisgyblaeth sy'n defnyddio damcaniaeth wyddonol i ddylunio, datblygu neu gynnal strwythurau, peiriannau, systemau, a phrosesau. Felly, mae'n ofynnol i beirianyddion feddu ar wybodaeth eang o'r wyddoniaeth sy'n berthnasol i'r diwydiant o'u cwmpas.

Mae'r uned hon yn cyflwyno myfyrwyr i ddeddfau a chymwysiadau sylfaenol y gwyddorau ffisegol o fewn peirianneg a sut i gymhwyso'r wybodaeth hon i ddod o hyd i ddatrysiadau i amrywiaeth o broblemau peirianneg.

Ymhlith y pynciau sydd wedi'u cynnwys yn yr uned hon mae: system unedau ryngwladol, dehongli data, grymoedd statig a dynamig, mecaneg hylif a thermodynameg, priodweddau materol a methiant, a damcaniaethau cylchredau A.C./D.C.

Wedi cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu dehongli a chyflwyno data ansoddol a meintiol gan ddefnyddio meddalwedd cyfrifiadur, cyfrifo paramedrau anhysbys o fewn systemau mecanyddol, egluro amrywiaeth o briodweddau materol a defnyddio damcaniaeth electromagnetig mewn cyd-destun cymhwysol

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Dyma'r cwrs delfrydol i...

... unrhyw un sy'n 19+ oed, ac yn byw yng Nghymru, yn gyflogedig, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

... unrhyw un a hoffai wella ei sgiliau Gwyddoniaeth ar Lefel 4

... unrhyw un a hoffai gwblhau HNC mewn Peirianneg

... unrhyw un sydd â diddordeb brwd mewn Gwyddoniaeth

Cynnwys y cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn:

  • Archwilio data gwyddonol gan ddefnyddio dulliau meintiol ac ansoddol.
  • Pennu paramedrau o fewn systemau peirianneg mecanyddol.
  • Archwilio nodweddion a phriodweddau deunyddiau peirianneg.
  • Dadansoddi cymwysiadau o theoremau cylchredau A.C./D.C., egwyddorion a phriodweddau electromagnetig.

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf cymhwyster Technegol Lefel 3 arnoch e.e. BTEC L3 mewn Peirianneg sy'n cynnwys unedau Mathemateg, neu Lefelau A yn cynnwys Mathemateg. Rhoddir ystyriaeth hefyd i brofiad perthnasol yn y diwydiant ynghyd ag asesiad mynediad i ddysgwyr hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r Uned hon, cewch fynd ymlaen i'r HNC llawn mewn Peirianneg Fecanyddol neu Drydanol.

MPLA0115AA
Campws Crosskeys

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau