BTEC HNC Peirianneg Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Sector

Sector
Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan y Lywodraeth Cymru. Bydd y fenter yn cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser am ddim sy'n cynnig dysgu hyblyg a chyfleus o amgylch eu ffordd o fyw bresennol.

Dyluniwyd Lefel 4 mewn Peirianneg HNC mewn ymgynghoriad â diwydiant; a'i fwriad oedd cysylltu â diwydiant lleol gymaint â phosibl, o ran ei gynnwys ac yn y dull mynychu.

Y nod yw cynhyrchu peiriannydd cymwys a gwybodus, sy'n gallu cwrdd â gofynion y diwydiant. Rhaglen alwedigaethol arbenigol yw hon gyda phwyslais cryf ar waith.

Mae ein cyrsiau Peirianneg HNC yn darparu sylfaen drylwyr yn y cysyniadau allweddol a'r sgiliau ymarferol sy'n ofynnol yn y sector. Yn cael ei gydnabod yn genedlaethol gan gyflogwyr, mae'r cwrs hefyd yn caniatau astudiaeth bellach ar lefel gradd uwch a thu hwnt.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... Undrywun sydd yn derbyn i'r categori uchod, 19 + oed, yn byw yng Nghymru, yn gyflogedig ac yn ennill llai na £ 29,534 y flwyddyn

… Cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector Peirianneg.

Cynnwys y cwrs

Peirianneg HNC: Peirianneg Drydanol ac Electronig

Mae'r cwrs yn darparu sylfaen drylwyr yn y cysyniadau allweddol a'r sgiliau ymarferol sy'n ofynnol yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Electroneg
 • Technoleg drydanol
 • Peirianneg Mathemateg

Blwyddyn 2

 • Rheolwyr rhesymeg rhaglenadwy
 • Rheolaeth ac offeryniaeth
 • Cyflwyniad i systemau pwer

Byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol.

Asesir dysgwyr trwy waith cwrs ac arholiad.

Peirianneg HNC: Peirianneg Fecanyddol

Mae'r cwrs yn darparu sylfaen drylwyr yn y cysyniadau allweddol a'r sgiliau ymarferol sy'n ofynnol yn y sector.

Byddwch yn astudio unedau gan gynnwys:

Blwyddyn 1

 • Gwyddoniaeth fecanyddol 1
 • Dylunio a gweithgynhyrchu
 • Mathemateg peirianneg

Blwyddyn 2

 • Ymarfer proffesiynol i beirianwyr
 • Deunyddiau
 • Thermofluidau

Byddwch yn dysgu trwy gymysgedd o ddarlithoedd, sesiynau tiwtorial a sesiynau ymarferol. Asesir dysgwyr trwy waith cwrs ac arholiad.

Gofynion Mynediad

Fel rheol byddai angen o leiaf un o'r canlynol arnoch chi:

 • Proffil Teilyngdod / Teilyngdod BTEC Lefel 3 perthnasol
 • DD ar Lefel A.
 • Graddau DE ar Lefel A ynghyd â C mewn Bagloriaeth Cymru
 • Mynediad i AU lle rydych chi wedi cyflawni Diploma Llwyddo gyda 45 Pas

Hefyd: Pas TGAU mewn tri phwnc ar radd C neu'n uwch i gynnwys mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd myfyrwyr aeddfed sydd â phrofiad perthnasol yn y diwydiant nad ydynt yn cwrdd â'r cymwysterau academaidd yn cael eu hystyried yn unigol trwy gyfweliad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gallwch symud ymlaen i Beirianneg HND neu Radd Sylfaen gysylltiedig.

Gellir dod o hyd i gyfleoedd cyflogaeth mewn ystod eang o sefydliadau, o gwmnïau rhyngwladol i gwmnïau lleol.

Mae yna lawer o opsiynau gyrfa cyffrous gan gynnwys:

 • peiriannydd darlledu
 • peiriannydd Trydanol
 • peiriannydd rheoli ac offeryniaeth peiriannydd electroneg peiriannydd
 • systemau gweithgynhyrchu

Byddwch yn mynychu'r coleg wyth awr yr wythnos, 30 wythnos y flwyddyn.

Ble alla i astudio BTEC HNC Peirianneg Lefel 4?

MPLA0089AA
Campws Crosskeys

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau