BTEC Diploma Adeiladu Lefel 3 (Peirianneg Sifil) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£735

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy'n dilyn gyrfa yn nisgyblaethau technegol y diwydiant adeiladu.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai hynny sy'n dymuno gweithio ym meysydd pensaernïaeth, cynllunio, dylunio adeiladau, rheoli prosiectau, mesur meintiau, arolygu adeiladau ac fel technegwyr CAD.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn ymdrin â'r canlynol:

 

  • Cynllunio
  • Cynaliadwyedd
  • Dylunio neu weithio fel aelod o dîm safle

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae prentisiaethau Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) ar gael a bydd hyn hefyd yn gam dilyniant naturiol i'r prentisiaid hynny sydd eisoes wedi cyflawni NVQ yn seiliedig ar grefft.

NPBD0054AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau