BTEC Tystysgrif 2 mewn Arwain Drwy Chwaraeon Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru, byddwch angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch, gan gynnwys mewn un ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys un ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg Gradd D neu uwch.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i gyfoethogi eich sgiliau mewn amrywiaeth o chwaraeon. Dyma'r cwrs i chi os ydych yn gweithio, neu eisiau gweithio, mewn rôl arwain ym maes chwaraeon.

Dyma'r cwrs i chi os...

...mae gennych ddiddordeb mewn symud ymlaen at y Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Chwaraeon

...mae gennych ddiddordeb cryf mewn chwaraeon

...rydych yn awyddus i weithio mewn rôl arwain ym maes chwaraeon

...rydych eisiau dysgu am yr agweddau gwahanol ar arwain chwaraeon

... rydych eisiau ennill cymhwyster Lefel 2 a gydnabyddir yn genedlaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Ymhlith y pynciau a astudir ar y cwrs hwn mae:

 • Y Corff mewn Chwaraeon
 • Iechyd, Diogelwch ac Anafiadau
 • Paratoi ar gyfer Chwaraeon
 • Arweinyddiaeth Chwaraeon
 • Anafiadau Chwaraeon ac Amrywiaeth o Chwaraeon Ymarferol
 • Seicoleg Chwaraeon
 • Digwyddiadau Chwaraeon
 • Dysgu yn yr Awyr Agored

Byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau megis cymorth cyntaf, gweithgareddau awyr agored, timau pêl-droed, pêl-rwyd neu rygbi a digwyddiadau. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gwblhau cymhwyster ychwanegol drwy Sports Leaders.

 

Asesir y cwrs drwy waith cwrs ymarferol ac ysgrifenedig. Bydd dulliau asesu'n cynnwys ymchwil unigol, gwaith grwp, gwaith prosiect, cyflwyniad llafar, arddangosfeydd gweledol, aseiniadau ysgrifenedig a goruchwylio eich perfformiad. Wedi i chi ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Arwain Drwy Chwaraeon
 • Tystysgrif Lefel 2 mewn Datblygiad Personol a Chyflogadwyedd
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Dysgu yn yr Awyr Agored
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg (os nad oes gennych Radd C neu uwch ar lefel TGAU)
 • Cymwysterau perthnasol eraill i gyfoethogi eich set sgiliau.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, byddwch angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch, gan gynnwys mewn un ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys un ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg Gradd D neu uwch.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ac mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol i gwblhau'r cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus, Diploma mewn Hyfforddi Ffitrwydd neu waith mewn diwydiant sy'n gysylltiedig â chwaraeon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i ddysgwyr brynu cit fel amod o'u lle ar y cwrs hwn. Bydd yn costio oddeutu £75 - £100.

EFCE3448AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau