BTEC Dyfarniad mewn Technegau Celf ar gyfer Datblygiad Personol Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£180

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Hydref 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
30 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i helpu pobl i archwilio ystod eang o dechnegau creadigol, megis dylunio, paentio, gwneud printiau a chreu celf 3D.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Unrhyw un a hoffai wneud cwrs creadigol, mynegiannol a diddorol i ddatblygu amrywiaeth o sgiliau personol.

Cynnwys y cwrs

Trwy ystod o brosiectau creadigol, anogir chi i ystyried eich sgiliau personol a datblygu'ch mynegiant artistig. Nid oes angen gwybodaeth neu brofiad blaenorol; mae diddordeb mewn bod yn fwy creadigol a defnyddio creadigedd i archwilio themâu a syniadau yn ddigon.

Yn ogystal, mae treulio amser yn bod yn greadigol yn gysylltiedig â'n lles!

Bydd disgwyl i chi fynychu'n rheolaidd, bod yn ymroddedig i gyflawni'r cwrs cyfan a chymryd rhan yn y gwahanol brosiectau trwy gydol y cwrs. Byddwch yn cymryd rhan mewn trafodaethau ynglyn â'r gwaith y mae eich cyd-fyfyrwyr wedi'i wneud, ac adolygu a myfyrio ar eich prosiectau eich hun. Bydd disgwyl i chi ddarparu rhai deunyddiau i gefnogi eich prosiectau.

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, byddwch yn cyflawni Dyfarniad Lefel 1 mewn Astudiaethau Galwedigaethol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol i'r cwrs hwn.

Ble alla i astudio BTEC Dyfarniad mewn Technegau Celf ar gyfer Datblygiad Personol Lefel 1?

NPBA0037AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 05 Hydref 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau