BTEC Technoleg Cerdd UG/U Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Lefelau A

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg/Rhifedd. Mae angen TGAU gradd C mewn Cerddoriaeth. Peth brofiad gyda cherddoriaeth boblogaidd, roc a/neu jas, yn aml fel perfformiwr ar allweddell, gitâr, gitâr bas neu ddrymiau. Profiad

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs dynamig, ymgysylltiol a diddorol i gynnig cipolwg ar fyd technoleg cerdd 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych chi ddiddordeb mewn cerddoriaeth 
... Hoffwch ddysgu mwy am gyfansoddi, cynhyrchu a recordio 
... Ydych am gyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol 

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu'ch arbenigedd drwy dri phrif faes astudio:

  • Arddulliau cerddoriaeth poblogaidd ers 1910
  • Datblygiad cerddoriaeth seiliedig ar dechnoleg
  • Egwyddorion ac ymarfer technoleg cerdd

Byddwch yn defnyddio ein stiwdios recordio digidol a gweithfannau dilyniannu ar gyfrifiadur.

Ar Lefel UG, byddwch yn datblygu sgiliau MIDI ar gyfrifiadur a dilyniannu clywedol, gan orffen trwy greu trac cerddoriaeth boblogaidd a ddewisir gan y bwrdd arholi. Astudir dwy uned ar Lefel UG:

  • Portffolio 1 technoleg cerddoriaeth, yn cynnwys dilyniannu, trefnu a recordio aml-drac
  • Gwrando a dadansoddi (cerddoriaeth boblogaidd 1900 hyd at y presennol)

Byddwch yn dysgu gweithio gyda'r offer a ddefnyddir wrth recordio aml-drac (meicroffonau, desg gymysgu, proseswyr effeithiau a dynameg, recordwyr clywedol) a sut i ymgymryd â recordiad o'r dechrau un hyd at greu recordiad meistr terfynol.

Yn ogystal, mae astudiaeth Lefel U yn cynnwys cyfansoddi ar gyfer ffilmiau ac astudiaeth fanylach ar ddilyniant clywedol, yn ogystal â dwy uned ychwanegol:

  • Portffolio 2 technoleg cerddoriaeth, yn cynnwys cynhyrchu, cyfansoddi a recordio aml-drac
  • Dadansoddi a chynhyrchu

Asesir drwy dasgau gwaith cwrs ymarferol ac arholiad yn y flwyddyn UG ac U. Pan fyddwch yn ei gwblhau, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, mae angen ichi fod ag o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg a Mathemateg/Rhifedd Mathemateg. Mae angen Gradd C mewn TGAU Cerdd. Mae peth brofiad gyda cherddoriaeth boblogaidd, roc a/neu jas, yn aml fel perfformiwr ar allweddell, gitâr, gitâr bas neu ddrymiau yn ddefnyddiol. 

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol, yn ogystal â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gallwch fynd ymlaen i gyrsiau ar lefel prifysgol mewn meysydd cysylltiedig â cherddoriaeth neu golegau arbenigol y celfyddydau perfformio. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Lle bynnag sy'n bosibl, gwneir trefniadau i weld perfformiadau sy'n addysgol a phleserus, a fydd yn costio.  Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi gymryd rhan yn y teithiau hyn. 

Ble alla i astudio BTEC Technoleg Cerdd UG/U Lefel 3?

CFAS0141A1
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau