BIIAB Dyfarniad Deiliaid Trwydded Bersonol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£150

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
08:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae Deddf Trwyddedu 2003 yn gofyn i unrhyw un sy'n awdurdodi gwerthiant masnachol alcohol mewn safleoedd trwyddedig gael Trwydded Bersonol. Mae'r cwrs hwn yn rhoi cymhwyster cydnabyddedig ichi fel gallwch wneud cais am Drwydded Bersonol i werthu alcohol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...gweithio mewn safleoedd trwyddedig lle gwerthir alcohol

...gwneud cais am Drwydded Bersonol i werthu alcohol

...gyrfa mewn rheoli bar neu dafarn neu fanwerthu alcohol

Cynnwys y cwrs

Gosodir maes llafur y cwrs hwn gan y llywodraeth fel gallwch fodloni'r gofynion statudol a chael cymhwyster cydnabyddedig i awdurdodi gwerthu alcohol yng Nghymru a Lloegr.

 

Byddwch yn edrych ar awdurdodau trwyddedu; cyfrifoldebau deiliad y drwydded bersonol; pwerau'r heddlu; hawl mynediad; gwaharddiadau penodol; cryfderau diodydd alcoholig; manwerthu alcohol yn gyfrifol; a diogelu plant rhag niwed.

Wedi ichi ei gwblhau, gallwch wneud cais am Drwydded Bersonol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond fel rheol byddwch ynghlwm â gwerthu alcohol mewn tafarndai, bariau, gwestai, tai bwyta, siopau cyfleustra, siop ddiodydd drwyddedig, clybiau chwaraeon a chymdeithasol, clybiau nos, archfarchnadoedd ac ati.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cynhelir y cwrs dros 7 awr mewn 1 diwrnod (gydag arholiad o 40 munud) Caiff holl ddeunyddiau'r cwrs eu darparu a'r gost yw £150 yn cynnwys cinio.

NCAW0157AB
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau