Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adnewyddu Cerbydau Lefel Mynediad

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

 Lefel

Lefel
Entry

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£110

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
08 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

 Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel gweithgaredd hamdden neu fel gyrfa, y cwrs hwn yw’r cwrs cychwynnol i chi. Byddwch yn dysgu am egwyddorion sylfaenol cerbydau modur mewn awyrgylch gweithdy cyfeillgar braf, dros gyfnod o naw wythnos.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rhywun sy’n awyddus i weithio ar geir a cherbydau eraill, naill ai fel gweithgaredd hamdden neu gychwyn gyrfa.

…rhai sydd eisiau datblygu sgiliau sylfaenol cerbydau modur.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen unigolion awyddus, brwdfrydig sy’n dangos diddordeb mewn cerbydau modur, a bydd cyfle i chi ddysgu am yr holl systemau sy’n creu cerbydau modur clasurol a modern gan gynnwys:

 • Systemau brecio
 • Systemau crogiant
 • Systemau tanwydd
 • Teiars
 • Systemau trawsyriant
 • Systemau aerdymheru
 • Systemau trydanol gan gynnwys ABS a SRS
 • Gwasanaethu
 • Systemau taniad
 • Gofal cerbyd
 • Egsosts
 • Systemau rheolaeth injan
 • Addasiadau cerbyd

Byddwch yn cael eich asesu drwy gyfres o asesiadau ymarferol a byddwch yn derbyn tystysgrif coleg ar ôl cwblhau. Nesaf, gallech symud ymlaen i gwrs llawn amser Lefel Mynediad neu Lefel 1.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ystod y cwrs, byddwch angen Offer Amddiffyn Personol addas.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Cynnal a Chadw Sylfaenol / Adnewyddu Cerbydau Lefel Mynediad?

CCFF0002AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 08 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau