GDPR Sylfaenol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£10

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
26 Tachwedd 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Iau

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:00

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) a gyflwynwyd yn 2018 yn effeithio ar sut y gall unrhyw fusnes ddefnyddio data ei gwsmeriaid - felly mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol p'un a ydych yn rhedeg eich busnes eich hun, neu'n sefydliad mwy sefydledig sy'n awyddus i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'ch staff.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n gweithio mewn busnes sy'n trin a phrosesu gwybodaeth bersonol unigolion o fewn yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hanner diwrnod (3 awr) hwn yn meithrin darlun o'r hyn sydd angen i chi ei wneud yn eich busnes er mwyn cydymffurfio â GDPR, gan fynd i'r afael â meysydd fel:

  • Cyfrifoldebau GDPR
  • Diffiniadau GDPR
  • Y prif bwyntiau y mae angen i chi fod yn ymwybodol ohonynt er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â GDPR
  • Hysbysiadau torri rheolau
  • Llywodraethu Data

 

Mae'r cwrs wedi ei adeiladu o amgylch:

  • Cyflwyniad Power point
  • Llyfrau gwaith - copïau personol ac unigol i adeiladu cynllun ar gyfer eich busnes
  • Llyfryn cofnodi dyddiol - yn eich galluogi i gofnodi'r camau gweithredu sy'n cael eu cymryd o fewn eich busnes
Bydd pawb sy'n gwneud y cwrs yn cael tystysgrif presenoldeb.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw hwn yn gwrs agored ar hyn o bryd, ond mae'n cael ei gynnig fel sesiwn grwp ar safle eich cwmni - gofynnwch i ni am ddyfynbris.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio GDPR Sylfaenol?

NSCE3232AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 26 Tachwedd 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau