Cymorth Cyntaf Sylfaenol ar gyfer Ceffylau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£30

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Rhagfyr 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:30

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Os ydych yn berchen ar geffyl, neu eisiau gweithio gyda cheffylau, byddwch angen gwybod beth i'w wneud os bydd yr anifail yn cael damwain neu anaf - ac mae'r cwrs hwn yn mynd i'r afael â phob agwedd ar gymorth cyntaf sylfaenol y gallwch ei roi i'r anifail. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n berchen ar geffyl

...y rheiny sy'n gweithio gyda cheffylau.

Cynnwys y cwrs

Mae astudiaethau yn cynnwys adnabod egwyddorion cymorth cyntaf a'r ddeddfwriaeth sy'n gysylltiedig â gweinyddu triniaethau. Byddwch yn adnabod arwyddion iechyd da a gwael ymhlith ceffylau, yn archwilio mathau o glwyfau ac anafiadau cyffredin, yn trafod rheoli pwysau a sgorio cyflwr y corff, yn ogystal ag adnabod yr angen i alw milfeddyg.

Darperir y cwrs hwn drwy:

  • Waith grwp
  • Dysgu yn y dosbarth
  • Gweithgareddau ymarferol

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, er y bydd angen i ddysgwyr fod yn 16 oed a hyn. Nid yw'n ofynnol i fynychwyr ddod â chwn i'r sesiynau hyfforddi. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi iddynt gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn ennill tystysgrif y coleg.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Cymorth Cyntaf Sylfaenol ar gyfer Ceffylau?

USCE3225AA
Campws Brynbuga
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 01 Rhagfyr 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau