Cadw Cofnodion Sylfaenol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£10

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
10 Tachwedd 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
15:30

 Hyd

Hyd
1 diwrnod

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad delfrydol i gadw cyfrifon sylfaenol, a bydd yn eich helpu chi i ddysgu'r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i reoli'ch cofnodion cyfrifyddu. Mae wedi'i ddylunio ar gyfer unigolion a busnesau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rheiny sy'n awyddus i redeg eu busnes eu hunain neu fod yn hunangyflogedig

...dysgu mwy am gyfrifyddu, dichon fel opsiwn gyrfa

Cynnwys y cwrs

I astudio'r cwrs hwn, yn syml bydd angen ichi fod â diddordeb yn y pwnc a bod yn fodlon dysgu sut i:

  • Dracio trafodion cyfrifyddu mewn cadw cyfrifon cofnod dwbl
  • Cymhwyso rheolau cyfrifyddu sylfaenol
  • Deall termau cyfrifyddu sylfaenol
  • Cynhyrchu gwybodaeth ddefnyddiol ynglyn â gwerthiannau, treuliau,      asedau, ecwiti a rhwymedigaethau
 

Ar ddiwedd y cwrs, bydd prawf ffurfiol a chewch dystysgrif Coleg Gwent. O hynny gallwch barhau i archwilio'r byd cyfrifeg, efallai drwy ymrestru ar gymhwyster Cyfrifeg Lefel 1 neu Lefel 2 a ardystir gan AAT.

Gofynion Mynediad

Y cwbl sydd ei angen arnoch yw angerdd at ddysgu a diddordeb mewn cadw cyfrifon.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Cadw Cofnodion Sylfaenol?

NSCE3229AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 10 Tachwedd 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau