Barbro i ddechrewyr

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£195

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
20 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn addysgu dechreuwyr ynghylch sgiliau hanfodol barbro gan gynnwys technegau siswrn a chlipiwr; ac yn mynd i'r afael â thorri gwallt, siapio barf a thacluso'r wyneb.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... dechreuwyr llwyr sydd eisiau cyflwyniad i farbro

... trinwyr gwallt sydd eisiau datblygu eu sgiliau a thechnegau barbro

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ddeall ffasiynau ymbincio dynion a'ch cyflwyno i ystod o dechnegau a gwasanaethau y mae barbwr cyfoes yn eu cynnig.

 

Beth fyddwch yn ei ddysgu:

  • Technegau crib, siswrn a chlipiwr sylfaenol
  • Gofal ac ymgynghori â chleient
  • Gofal a diogelwch offer
  • Torri, trimio a steilio gwallt, barfau a mwstashis

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, dim ond diddordeb mewn dysgu sgiliau barbro.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael eich cynghori ynghylch prynu offer a blociau i ymarfer eich sgiliau yn ystod wythnos gyntaf y cwrs.

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, os hoffech chi barhau i ddatblygu eich sgiliau, gallech symud ymlaen at gwrs Barbro NVQ Lefel 2.

Ble alla i astudio Barbro i ddechrewyr?

NCCE2455AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 04 Ionawr 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau