ASDAN Sgiliau Byw'n Annibynnol Lefel Mynediad 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Sgiliau Byw’n Annibynnol

Lefel

Lefel
Entry 2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Tachwedd 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
12:45

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:15

Hyd

Hyd
26 wythnos

Yn gryno

Os ydych yn 19 oed neu’n hyn, ac eisiau gwella eich sgiliau byw a gwaith i ddod yn fwy hyderus ac annibynnol, mae’r cwrs rhan-amser yma’n ddelfrydol. Gallwch ddod i’r cwrs ar eich pen eich hun, neu gyda chymorth gweithiwr cymorth, os yn briodol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun sydd eisiau’r hyder a’r annibyniaeth i wneud cais a chael ei gyflogi’n llwyddiannus mewn gwaith gwirfoddol neu gyda thâl.

Cynnwys y cwrs

Nod yw cwrs hwn yw eich helpu i godi eich hyder, a’ch paratoi gyda’r sgiliau angenrheidiol er mwyn gwneud cais am swyddi gwirfoddol neu gyda thâl. Byddwch yn astudio Dyfarniad Lefel 2 Mynediad EDEXCEL mewn Sgiliau Annibyniaeth, sy’n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, ochr yn ochr â llawer o sgiliau hanfodol bywyd a gwaith, gan gynnwys:

 • Llythrennedd
 • Rhifedd
 • Ymgeisio am swyddi
 • Sgiliau Cyfweld
 • Iechyd a Diogelwch
 • Arlwyo
 • TG
 • Rheoli Arian
 • Sgiliau teithio yn annibynnol
 • Y Celfyddydau creadigol
 • Datblygiad personol a chymdeithasol
 

Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i astudio Tystysgrif Mynediad Lefel 2 EDEXCEL mewn Sgiliau ar gyfer Annibyniaeth neu waith gwirfoddol neu â thâl.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Os oes gennych ddiddordeb yn ymgeisio am y cwrs, byddwn yn hapus i drefnu ymweliad â’r campws a rhoi sesiwn cyngor ac arweiniad i chi.

NPSN0048AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 02 Tachwedd 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau