Bob Agwedd ar Gofrestru Diogelwch Nwy - naill Gynllun Tystysgrif Achrededig BPEC

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
Adeiladu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Pa un ai oes gennych eisoes gymhwyster plymwaith neu yn newydd i'r diwydiant nwy, mae'r cwrs hwn yn rhoi'r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen arnoch chi i ddod yn Osodwr Nwy. Wedi ichi ennill Tystysgrif Sylfaen Nwy BPEC, byddwch yn medru gwneud cais ar gyfer yr asesiad ACS perthnasol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...ymgeiswyr Categori 2 a 3 ACS sydd eisiau dod yn Osodwr Nwy cofrestredig

...rhai sy'n camu i mewn i yrfa yn y diwydiant nwy

... ymgeiswyr sy'n 19 oed neu hyn ac yn byw yng Nghymru, mewn gwaith, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn sy'n disgyn i'r categorïau uchod.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs Sylfaen Nwy Domestig yn berffaith os ydych eisiau ymuno â'r diwydiant nwy, wedi ei gynllunio ar gyfer ymgeiswyr ACS Categori 2 a 3 (bydd gan hyfforddeion Categori 2 gymhwyster cydnabyddedig mewn peirianneg gwasanaethau mecanyddol, e.e. plymwaith, ond heb brofiad na hyfforddiant nwy; bydd hyfforddeion Categori 3 yn newydd i'r diwydiant nwy ac angen hyfforddiant mwy dwys).

 

Wedi ichi gwblhau eich hyfforddiant, portffolio ac argymhelliad llwyddiannus, byddwch yn ennill Tystysgrif Sylfaen Nwy BPEC, sy'n golygu y byddwch yn medru gwneud cais ar gyfer yr asesiad ACS perthnasol.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi drefnu profiad gwaith ar safle gyda Gosodwr Nwy cofrestredig i ennill a chofnodi profiad ffurfiol, a/neu eisiau newid gyrfa, neu ddatblygu yn eich gyrfa bresennol o fewn y sector adeiladu

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd dyddiadau a lleoliadau yn cael eu cadarnhau wedi ichi wneud cais.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau