AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£655

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:30

Hyd

Hyd
33 wythnos

Yn gryno

Fel cwrs uwch, mae hwn yn darparu statws proffesiynol mewn cwnsela ac mae’n arbennig o ddefnyddiol yn eich swyddogaeth gwaith sydd angen sgiliau cwnsela.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun y gallai ei waith cynnwys cwnsela, tebyg i nyrsio, dysgu, gwaith cymdeithasol, yr heddlu neu luoedd arfog.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gallu cynhwysfawr i chi mewn sgiliau a theori cwnsela, gyda’r gallu i gymhwyso hyn yn ymarferol. Hefyd, bydd yn eich galluogi i adnabod a dilyn datblygiad gyrfa ymhellach yn eich maes proffesiynol eich hun, neu’n bersonol.

Cewch eich asesu drwy waith ymarferol, defnydd o sgiliau a aseswyd, cylchgronau ysgrifenedig ac aseiniadau gydag arholiad ysgrifenedig 2 awr. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i Ddiploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig neu Ddiploma Lefel 5 mewn Ymarfer Cwnsela.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Cwnsela neu gymhwyster cyfatebol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch eich gwahodd i gyfweliad cyn cael eich derbyn ar y cwrs.

NCCE0730AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau