AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£735

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

 Hyd

Hyd
33 wythnos

Yn gryno

Fel cwrs uwch, mae hwn yn darparu statws proffesiynol mewn cwnsela ac mae’n arbennig o ddefnyddiol yn eich swyddogaeth gwaith sydd angen sgiliau cwnsela.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

…rywun y gallai ei waith cynnwys cwnsela, tebyg i nyrsio, dysgu, gwaith cymdeithasol, yr heddlu neu luoedd arfog.

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gallu cynhwysfawr i chi mewn sgiliau a theori cwnsela, gyda’r gallu i gymhwyso hyn yn ymarferol. Hefyd, bydd yn eich galluogi i adnabod a dilyn datblygiad gyrfa ymhellach yn eich maes proffesiynol eich hun, neu’n bersonol.

Cewch eich asesu drwy waith ymarferol, defnydd o sgiliau a aseswyd, cylchgronau ysgrifenedig ac aseiniadau gydag arholiad ysgrifenedig 2 awr. Pan fyddwch chi wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gallu symud ymlaen i Ddiploma Lefel 4 mewn Cwnsela Therapiwtig neu Ddiploma Lefel 5 mewn Ymarfer Cwnsela.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau Tystysgrif Lefel 2 mewn Cwnsela neu gymhwyster cyfatebol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cewch eich gwahodd i gyfweliad cyn cael eich derbyn ar y cwrs.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio AIM Tystysgrif Sgiliau Cwnsela Lefel 3?

NCCE0730AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau