Agored Cymru Dychwelyd i Ddysgu - Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd arnoch, ond bydd angen ichi lwyddo mewn prawf coleg.

Yn gryno

Nod y cwrs yma yw gwella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd yn ogystal â’ch cyflwyno i Wyddoniaeth a mwy. 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn chwilio am gyflogaeth ac yn dymuno cael set sgiliau mwy
... Hoffech symud ymlaen i gyrsiau lefel uwch
... Ydych yn benderfynol o wneud yn dda ac eisiau gwella eich sgiliau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Nod y cwrs yma yw gwella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd trwy gynnig Lefel 1 mewn Mathemateg a Lefel 2 mewn Saesneg. Bydd y cwrs yn eich cyflwyno i Fioleg, Gwyddoniaeth Gyffredinol, Cymdeithaseg, Seicoleg a’r Dyniaethau. Mae hefyd yn addysgu sgiliau ymchwil, a fydd yn hanfodol ar gyrsiau Lefel 3 eraill.

Cewch eich asesu trwy amrywiaeth o aseiniadau, gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig a byddwch yn cyflawni:

  • Astudiaethau Pellach neu Sgiliau Lefel 2
  • Cymwysterau ategol priodol i ehangu eich set sgiliau
  • Gweithgareddau Sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd ffurfiol arnoch, ond bydd angen i chi basio prawf coleg.

Mae penderfyniad i wneud yn dda, brwdfrydedd ac awydd i wella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd yn hanfodol ar gyfer y cwrs yma. Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a bydd disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae yna brawf coleg sy’n rhaid i bob ymgeisydd ei basio fel rhan o’r gofynion mynediad.

Ble alla i astudio Agored Cymru Dychwelyd i Ddysgu - Sgiliau ar gyfer Astudiaethau Pellach Lefel 2?

NFDI0348AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau