Agored Cymru Egwyddorion Rheoli Prosiectau Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer dysgwyr sydd eisiau rheoli Prosiectau i gyflawni newid buddiol mewn byd sy'n fwyfwy cyflym a chymhleth

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...eisiau datblygu eu gyrfa yn y sector Peirianneg.

...eisiau datblygu'r wybodaeth a'r profiad sy'n ofynnol i ymgymryd â swyddi rheoli prosiect

swyddi mewn ystod o leoliadau busnes

...pawb sy'n disgyn i'r categorïau uchod, sy'n 19 oed neu hyn ac yn byw yng Nghymru, mewn gwaith, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

Cynnwys y cwrs

 

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â'r unedau gorfodol canlynol:

 • Egwyddorion Rheoli Prosiect
 • Rheoli Rhanddeiliaid Prosiect
 • Cyfathrebu mewn Prosiect

Bydd yr unedau opsiynol yn seiliedig ar anghenion unigol y dysgwyr a gallent gynnwys:

 • Achos Busnes, Strwythur Prosiect a Monitro Cynnydd
 • Rheoli Cwmpas Prosiect
 • Rheoli Amserlen Prosiect
 • Rheoli Cyllid Prosiect
 • Rheoli Risgiau Prosiect
 • Rheoli Ansawdd Prosiect
 • Rheoli Adnoddau Prosiect
 • Rheoli Contractau Prosiect
 • Darparu Arweinyddiaeth a Chyfeiriad ar gyfer eu maes Cyfrifoldeb eu hunain
 • Cynllunio, dyrannu a monitro gwaith yn eich maes Cyfrifoldeb eich hun

Gofynion Mynediad

 

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond byddwch angen diddordeb brwd yn y pwnc ac eisiau newid gyrfa neu ddatblygu o fewn eich gyrfa bresennol yn y sector beirianneg, adeiladu, TGCh neu Iechyd.

MPLA0036AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau