Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Mynediad at Addysg Uwch

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes angen cymwysterau academaidd ffurfiol. Er hyn, mae'r cwrs yn gofyn am lefel sylweddol o ymroddiad. Byddwch angen llwyddo mewn asesiad mynediad er mwyn cael eich derbyn ar y cwrs. Mae TGAU Gradd C mewn Saesneg yn ddymunol.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych eisiau symud ymlaen at Addysg Uwch (AU) mewn gofal iechyd.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn mynd i'r brifysgol, ond wedi gadael yr ysgol heb y cymwysterau sydd eu hangen arnoch

... Ydych eisiau paratoi ar gyfer astudio ar lefel prifysgol

... Oes gennych wir ddiddordeb mewn astudiaethau sydd yn berthnasol ag iechyd a gofalwyr.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi chi ar gyfer astudiaeth bellach yn gysylltiedig ag iechyd. Byddwch yn ennill sgiliau megis rheoli amser ac yn archwilio dulliau ymchwil ar gyfer astudiaeth yn y dyfodol.

Mae'r unedau yn cynnwys:

  • Cymdeithaseg
  • Gwyddoniaeth ffisegol
  • Gwyddorau Biofeddygol
  • Astudiaethau Iechyd a Hylendid
  • Seicoleg

Nid oes arholiadau ffurfiol ond byddwch yn cael eich asesu'n barhaus drwy aseiniadau, profion, cyflwyniadau llafar, tasgau ymarferol a thraethawd estynedig. Byddwch yn ennill cymhwyster Mynediad at Addysg Uwch - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Agored Cymru.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes angen cymwysterau academaidd ffurfiol, ond mae'r cwrs y gofyn am lefel sylweddol o ymroddiad. Byddwch angen pasio asesiad mynediad er mwyn cael eich derbyn ar y cwrs. Mae TGAU gradd C mewn Saesneg a Mathemateg yn ddymunol.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs. Mae'n rhaid cwblhau pob aseiniad yn llwyddiannus er mwyn ennill y cymhwyster.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Addysg Uwch mewn meysydd megis nyrsio neu raddau meddygol a gofal iechyd eraill.

PFAC0003AA
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau