Cyfoethogi eich Sgiliau Ffotograffiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£65

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Ebrill 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

 Hyd

Hyd
15 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu'ch sgiliau ffotograffiaeth i lefel uwch.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Y rheiny sydd â dealltwriaeth o sut i ddefnyddio'ch camera DSLR â llaw, ac sydd â diddordeb gwirioneddol yn y pwnc ac ymrwymiad i bynciau ffotograffiaeth y tu hwnt i oriau cwrs y coleg.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn adeiladu ar eich sgiliau cyfredol ac yn datblygu'ch lefel sgiliau a'ch gallu i feddwl yn gysyniadol. Byddwch yn cyflawni Tystysgrif Coleg Gwent mewn Cyfoethogi Sgiliau Ffotograffiaeth. Addysgir y cwrs hwn mewn modd hwyliog a phleserus ac mae'n eich caniatáu chi i ddatblygu fel ffotograffydd.

Byddwch yn astudio:

Gweithdai yn y dosbarth:

 • Ffotograffiaeth ffilm 35mm, yn cynnwys saethu      ffilm 35mm, datblygu ffilm a sganio
 • Ffilm ar fformatau mawr, yn cynnwys saethu ffilm      ar fformat mawr, datblygu ffilm a sganio

Gyda sesiynau briffio wythnosol, yn cynnwys:

 • Adolygiad o'r gosodiadau llaw
 • Genres ffotograffig
 • Delweddaeth arbrofol
 • Cyanodeipiau - cemegol a digidol
 • Ymateb i destun
 • Ffotograffiaeth gysyniadol
 • Ffotograffiaeth facro
 • Ffotograffiaeth golau isel
 • Stiwdio arbrofol
 • Treigl amser
 • Delwedd Symudol

Bydd dwy daith ymweld/maes trwy gydol y cwrs. Bydd amryw o brosiectau trwy gydol y cwrs a chewch adborth gan diwtoriaid a chyfoedion yn wythnosol, drwy sioe sleidiau yn cynnwys delweddau myfyrwyr a sylwadau gan grwpiau.

Gofynion Mynediad

Mae'n hanfodol eich bod yn berchen ar gamera SLR digidol yr ydych yn hyderus yn ei ddefnyddio, neu fod gennych hawl rheolaidd i ddefnyddio camera o'r fath.

CCFF0023AB
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 13 Ebrill 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau