Gwella Sgiliau mewn Ffotograffiaeth

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf, y Cyfryngau, Dylunio a Ffotograffiaeth

Dull Astudio

Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Ffioedd

Ffioedd
£50

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
20 Ionawr 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:00

 Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn ffotograffiaeth ac eisiau gwella eu sgiliau o fewn y diwydiant.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... gwella eich sgiliau mewn ffotograffiaeth, a rhoi'r ddealltwriaeth i chi o redeg busnes ffotograffiaeth, arbrofi gyda golau, argraffu, golygu a llawer mwy. Bydd y cwrs hwn yn rhoi i chi'r sgiliau i ddatblygu eich sgiliau ffotograffiaeth i'r lefel nesaf.

Cynnwys y cwrs

Cynnwys y Cwrs

• Adolygu Gosodiadau Camera

• Goleuo Cywair Isel

• Defnyddio Gynnau Fflach

• Masnachol a Golygyddol

• Bywyd Llonydd

• Stiwdio

• Astroffotgraffeg

• Fformatio a Golygu RAW

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae angen camerâu ar gyfer y cwrs hwn, DSLR yn ddelfrydol, bydd offer arall ar gael i'w defnyddio yn ystod y cwrs.

Bydd y cwrs yn rhedeg am 10 wythnos, bod dydd Mercher, 6-8pm.

Ble alla i astudio Gwella Sgiliau mewn Ffotograffiaeth?

EECE3324AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 20 Ionawr 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau