Adobe Photoshop

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Celf a Dylunio, y Cyfryngau, Ffotograffiaeth

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£40

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Ionawr 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
18:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
10 wythnos

Yn gryno

Mae'r dystysgrif coleg hon wedi'i hanelu at y rheiny sydd eisiau dysgu i ddefnyddio Adobe Photoshop a'i sawl swyddogaeth trin lluniau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

Gallech fod yn ffotograffydd amatur yn awyddus i wella'ch sgiliau trin digidol, neu efallai eich bod yn awyddus i gyfoethogi'ch CV.

Cynnwys y cwrs

Mae sgiliau Photoshop yn gynyddol ddefnyddiol mewn amryw o wahanol swyddi a bydd y cwrs hwn yn eich gadael chi â'r gallu i olygu a thrin ffotograffau yn effeithiol gartref neu yn y gweithle.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol o Adobe Photoshop gan fod y cwrs hwn yn dechrau yn y dechrau un. Erbyn diwedd y cwrs bydd gennych ddealltwriaeth dda o dechnegau a phrosesau Photoshop.

Bydd bob sesiwn naw deg munud yn cyflwyno amrywiaeth o nodweddion Photoshop a'r technegau i'w defnyddio nhw. Yna, bydd tasg yn y dosbarth yn defnyddio'r dechneg hon i gynhyrchu canlyniad ymarferol gyda chymorth tiwtor unigol.

Bydd yr holl ddelweddau yn cael eu cyflenwi i'w defnyddio at ddibenion yr ystafell ddosbarth ond byddwch yn cael eich annog yn weithredol i ddod â'ch delweddau eich hun i mewn hefyd. Argymhellir chi i ddod â chof bach neu yriant symudol gyda chi i arbed eich delweddau terfynol i fynd â nhw gyda chi.

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys

  • Cyflwyniad i Adobe Photoshop
  • Cywiriadau Sylfaenol
  • Prosesu du a gwyn
  • Archwilio hidlwyr a hanes
  • Cropio ac ailfeintio
  • Detholiadau
  • Ailgyffwrdd Delweddau
  • Gwella ansawdd delweddau
  • Gweithio gyda Haenau a masgiau
  • Testun

Bydd disgwyl i chi feddu ar wybodaeth sylfaenol o gyfrifiaduron i ymrestru ar y cwrs hwn. Mae diddordeb brwdfrydig mewn ffotograffiaeth ddigidol yn hanfodol.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol i ymrestru ar y cwrs hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn ar Gampws Crosskeys, 12 X 1.5 awr sesiwn.

Ble alla i astudio Adobe Photoshop?

NCCE3061AC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 03 Ionawr 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau