Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£1890

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth a Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Yn gryno

Mae cymwysterau AAT yn datblygu sgiliau cyfrifeg a chyllid ymarferol a pherthnasol am oes. Os ydych eisiau gwella eich rhagolygon a chyflog posib mewn amgylchedd cyfrifeg, gall y cwrs hwn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...oes gennych ddiddordeb mewn cyllid a chyfrifeg

...ydych eisiau bod yn siartredig yn eich diwydiant

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â llu o bynciau cyfrifeg drwy chwe uned.

 

Y rhain yw:

 

  • Adroddiadau ariannol cwmnïau cyfyngedig
  • Cyfrifeg rheoli - cyllidebu, penderfynu a rheoli.
  • Systemau cyfrifyddu a rheolaeth
  • Rheoli credyd
  • Rheoli arian parod a thrysorlys
  • Elfen synoptig

 

Byddwch yn astudio yn y coleg am un ai un diwrnod llawn neu ddwy noswaith yr wythnos, pa un bynnag sydd fwyaf addas i chi.

 

I gwblhau'r cymhwyster, byddwch yn ymgymryd â chwe aseiniad ar gyfrifiadur.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau cymhwyster AAT Lefel 3 neu feddu ar brofiad helaeth mewn rôl gyfrifeg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch astudio i ddod yn gyfrifydd siartredig neu hyd yn oed ymgynghorydd ariannol; mae hwn yn llwybr hynod boblogaidd - mae traean o fyfyrwyr AAT yn mynd ymlaen i wneud astudiaethau siartredig. Gallwch hefyd astudio cyrsiau ôl-raddedig cysylltiedig.

 

Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i fynd ymlaen i yrfa mewn cyllid neu i gynnig gwasanaethau cyfrifeg ar sail hunangyflogedig.

 

 

 

Masnachfreintir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

NPDI0077TW
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 14 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau