AAT Diploma mewn Cyfrifyddu Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Cyflogaeth yn y diwydiant a'r gallu i arddangos sgiliau perthnasol (yn ôl rhestr wirio AAT am fynediad uniongyrchol) neu, Tystysgrif Sylfaen AAT Lefel 2 mewn Cyfrifeg.

Yn gryno

Mae’r cwrs yma yn olynu AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2 bydd yn eich galluogi i gael sgiliau pellach i fynd ymlaen yn y byd cyfrifeg.

Dyma'r cwrs i chi os...

… Ydych wedi cwblhau cwrs AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

… Ydych eisiau gwella eich sgiliau a gwybodaeth am y maes cyfrifeg

… Ydych eisiau gweithio yn y byd cyfrifeg.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Dim ond mewn nifer cyfyngedig o leoliadau ar draws de Cymru y mae’r cwrs AAT yn cael ei gynnig.

Byddwch yn astudio unedau allweddol gan gynnwys:

 • Moeseg broffesiynol ar gyfer technegwyr cyfrifo
 • Cyfrifeg cost
 • Paratoi cyfrifon
 • Rheoli arian
 • Taenlen a threth anuniongyrchol

Mae’r cwrs yn ddelfrydol os ydych eisiau gweithio mewn awdurdodau lleol, cwmnïau yswiriant, banciau neu swyddfa cyfrifydd.

Byddwch yn cael y cymwysterau canlynol:

 • Lefel 3 AAT mewn Cyfrifeg
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol eraill i fwyhau eich set o sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael eich derbyn ar y cwrs yma, bydd rhaid i chi gael eich cyflogi yn y diwydiant a gallu dangos sgiliau perthnasol (yn unol â rhestr wirio AAT ar gyfer mynediad uniongyrchol) neu gwblhau Diploma Lefel 2 mewn Cyfrifeg a Busnes.

Bydd angen i chi ymrwymo’n llawn i fod yn bresennol, parchu eraill, dangos brwdfrydedd am y pwnc a chael hunan-gymhelliant. Cewch eich asesu’n barhaus a byddwch yn parhau  â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Diploma Cyfrifeg Lefel 4 AAT sydd ar gael fel cwrs rhan amser yng Ngholeg Gwent
 • Cyrsiau Lefel Uwch mewn cyfrifeg, astudiaethau busnes, economeg, y gyfraith neu berthnasol
 • ACCA
 • Cyflogaeth mewn maes perthnasol

Gwybodaeth Ychwanegol

I astudio cwrs AAT, mae angen i chi ymuno â’r AAT fel aelod myfyriwr ynghyd ag ymuno â’r coleg. Mae’r AAT yn cynnig ystod o fuddion i aelodau myfyrwyr gan gynnwys cefnogaeth, cymorth i ddarganfod swydd a disgownts arbennig.

 

Mae ffi aelodaeth AAT blynyddol myfyrwyr tua £120. Mae’r costau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd a gallant newid.

Student annual AAT fee membership is approx £120.

 

Mae ffi aelodaeth AAT blynyddol myfyrwyr tua £120.

 

 

NFDI0066AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau