AAT Diploma Uwch mewn Cyfrifeg Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£1285

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
21:00

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Pa un ai a ydych eisoes yn gweithio yn y maes cyllid ai peidio, bydd y cwrs hwn yn cyfoethogi'ch dealltwriaeth o egwyddorion cadw cyfrifon a'ch caniatáu chi i wneud cais am aelodaeth Cadw Cyfrifon Cyswllt AAT a chyflawni statws AATQB.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

 

...unrhyw un sydd â sgiliau cyfathrebu, sgiliau TG a dealltwriaeth dda o'r amgylchedd busnes sydd ei angen i weithio yn y maes cyfrifyddu

...y rheiny sy'n gweithio yn y maes cyllid neu sydd eisiau gwaith yn cadw cyfrifon

...y rheiny sydd wedi cwblhau'r Dystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg Lefel 2

Cynnwys y cwrs

Bydd y cwrs yn datblygu'ch sgiliau i fynd ymlaen i'r lefel nesaf mewn cyfrifeg, gan ymdrin â'r meysydd canlynol:

  • Cadw Cofnodion Uwch
  • Paratoi Cyfrifon Terfynol
  • Cyfrifyddu Rheoli
  • Ymarferion Moesegol i Gyfrifwyr
  • Rheoli arian
  • Taenlenni
  • Treth anuniongyrchol (paratoi adroddiadau TAW)
  • Synoptig (a fydd yn asesu holl bynciau'r unedau uchod)

 

Cewch eich asesu drwy asesiadau ymarferol ar gyfrifiadur (CBA) sydd wedi'u dylunio i adlewyrchu tasgau bywyd go iawn. Wedi ichi gwblhau'r cwrs, gallwch fynd ymlaen i gael cyflogaeth neu ddechrau'r Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifeg.

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen ichi feddu ar brofiad cyfrifyddu addas neu wedi cwblhau'r Dystysgrif Sylfaenol mewn Cyfrifeg Lefel 2.

Gwybodaeth Ychwanegol

Codir tâl ychwanegol yn daladwy yn uniongyrchol i'r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) am ddeunyddiau'r cwrs, a bydd disgwyl ichi ymuno a thalu am aelodaeth o'r corff proffesiynol AAT. Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

NCDI0066AD
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau