AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Noswaith)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£195

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
09 Mawrth 2022

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:00

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

A oes gennych ddiddordeb mewn datblygu gyrfa newydd neu ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ddod yn hunangyflogedig? Os felly, gallai’r cwrs cyfrifeg hwn fod y lansiad perffaith ar gyfer cyfeiriad cyffrous newydd gydag AAT.

Mae’r cwrs byr hwn yn ymdrin â’r wybodaeth gychwynnol sylfaenol i symud ymlaen i astudiaeth ar sylfaen ehangach a byddai’n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy’n ansicr neu’n nerfus ynghylch ymgymryd â’r Dystysgrif Sylfaen ar yr adeg hon.

Mae’r mwyafrif o ddysgwyr yn symud ymlaen i’r Dystysgrif Sylfaen mewn AAT, a all hefyd gael ei hastudio yn Coleg Gwent.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Rydych eisiau datblygu gyrfa, neu ddod yn hunangyflogedig mewn cyllid neu gyfrifeg

...Rydych eisiau datblygu eich gwybodaeth

...Rydych eisiau newid gyrfa, neu ddychwelyd at astudiaeth neu gyflogaeth, wedi amser sylweddol i ffwrdd

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am y canlynol, o ran sgiliau a rôl y cyfrifydd;

  • Deall rôl y cyfrifydd
  • Deall trafodion ariannol
  • Prosesu trafodion cyflenwyr a chwsmeriaid
  • Prosesu derbynebau a thaliadau

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag, dylai'r dysgwyr allu ysgrifennu a siarad Saesneg yn dda, a gallu darllen a dehongli gwybodaeth ariannol sylfaenol. Mae'r dyhead i astudio ymhellach a datblygu gyrfa mewn cyllid neu gyfrifeg yn hanfodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Yn ychwanegol at y ffioedd cwrs ac arholiadau, bydd costau ychwanegol yn uniongyrchol daladwy i Gymdeithas y Technegwyr Cyfrifeg (AAT) gan y bydd disgwyl i chi ymuno a thalu am aelodaeth o’r corff proffesiynol AAT. Mae’r holl gostau’n cael eu hadolygu a gallent newid.

NCAW0518AC
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Noswaith)
Dyddiad Cychwyn: 09 Mawrth 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau