AAT Dyfarniad Mynediad mewn Cadw Cyfrifon Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£195

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun

Amser Dechrau

Amser Dechrau
10:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
13:00

Hyd

Hyd
8 wythnos

Yn gryno

A oes gennych chi ddiddordeb mewn datblygu gyrfa newydd neu'r sgiliau i weithio'n hunangyflogedig? Os felly, efallai mai'r cwrs hwn yw'r ffordd ddelfrydol i ddilyn cyfeiriad newydd gyda AAT.

Bydd y cwrs byr hwn yn ymdrin â'r wybodaeth ddechreuol hanfodol i symud at astudiaeth ar sylfaen ehangach, a bydd yn ddelfrydol i'r rhai sy'n ansicr neu'n pryderu am ymgymryd â'r Dystysgrif Sylfaenol ar hyn o bryd.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...Rydych eisiau datblygu gyrfa, neu ddod yn hunangyflogedig mewn cyllid neu gyfrifeg

...Rydych eisiau datblygu eich gwybodaeth

...Rydych eisiau newid gyrfa, neu ddychwelyd at astudiaeth neu gyflogaeth, wedi amser sylweddol i ffwrdd

Cynnwys y cwrs

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am y canlynol, o ran sgiliau a rôl y cyfrifydd;

  • Deall rôl y cyfrifydd
  • Deall trafodion ariannol
  • Prosesu trafodion cyflenwyr a chwsmeriaid
  • Prosesu derbynebau a thaliadau

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, fodd bynnag, dylai'r dysgwyr allu ysgrifennu a siarad Saesneg yn dda, a gallu darllen a dehongli gwybodaeth ariannol sylfaenol. Mae'r dyhead i astudio ymhellach a datblygu gyrfa mewn cyllid neu gyfrifeg yn hanfodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae hwn yn gwrs byr sy'n darparu addysg sylfaenol ar gyfer astudiaeth lawn amser neu ran-amser gydag AAT. Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr yn symud ymlaen at y Dystysgrif Sylfaenol mewn AAT y gellir ei hastudio yn Coleg Gwent.

NCAW0518AA
Campws Dinas Casnewydd
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau