City & Guilds Diploma NVQ Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth Lletygarwch Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyaeth a Lletygarwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2022

Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn addas i brentisiaid sy'n gweithio fel rheolwyr llinell neu oruchwylwyr am y tro cyntaf yn y sector lletygarwch ac sydd eisiau datblygu eu sgiliau rheoli.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

..pobl sy'n gweithio fel rheolwyr neu oruchwyliwyr

...rheiny sydd eisiau datblygu eu sgiliau rheoli

...rheiny sydd eisiau datblygu eu tîm a'u hunain

Cynnwys y cwrs

Apprentices must achieve a total of 37 credits; 23 credits from the mandatory group, at least 4 credits from optional group A and the remaining 10 credits from optional group A or B.

 

Mandatory

 

 • Set objectives and provide support for team members
 • Develop working relationships with colleagues
 • Lead a team to improve customer service
 • Contribute to the control of resources
 • Maintain the health, hygiene, safety and security of the working environment

 

Optional A

 

 • Supervise drink services
 • Supervise food production operations
 • Supervise food service
 • Supervise functions
 • Supervise housekeeping operations
 • Supervise portering and concierge operations
 • Supervise reception services
 • Supervise reservations and booking services

 

Optional B

 

 • Monitor and solve customer service problems
 • Support learning and development within your own area of responsibility
 • Improve the customer relationship
 • Manage the environmental impact of work activities
 • Lead and manage meetings
 • Contribute to the selection of staff for activities
 • Manage the receipt, storage or dispatch of goods
 • Supervise cellar and drink storage operations
 • Supervise linen services
 • Supervise practices for handling payments
 • Supervise the use of technological equipment in hospitality services
 • Supervise the wine store/cellar and dispense counter
 • Supervise vending service
 • Ensure food safety practices are followed in the preparation and serving of food and drink
 • Contribute to promoting hospitality products and services
 • Contribute to the development of a wine list
 • Supervise food delivery service
 • Contribute to the development of recipes and menus
 • Employment rights and responsibilities in the hospitality, leisure, travel and tourism sector

 

Learners will also study Essential Skills Wales (ESW) qualifications which are designed to help them develop and demonstrate the skills needed to make the most of their learning, work and life. Details are below:

 

Application of Number Level 2

 

 • Understanding numerical data
 • Carrying out calculations
 • Interpreting results and presenting findings

 

 

Communication Level 2

 

 • Speaking and listening
 • Reading
 • Writing

 

 

Assessment

 

The course will be delivered within the workplace whereby an assessor will visit to complete workplace assessments and progress reviews.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd berthnasol i astudio'r diploma hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs fel arfer yn cymryd 78 wythnos i'w gwblhau. Wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio Gwasanaeth Cwsmeriaid Lefel 4 neu fodiwlau perthnasol Gradd Sylfaen e.e. Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmeriaid, Rheoli Digwyddiadau a Gwyliau, Rheoli Pobl a Sefydliadau.

 

Mae'r rhaglen wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ Goruchwyliaeth ac Arweinyddiaeth Lletygarwch Lefel 3?

CONV0068AA
Campws Crosskeys
Dysgu Agored/o Bell
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2022

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr