En

City & Guilds Diploma NVQ mewn Trin Gwallt Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023
*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu'r egwyddorion sylfaenol a'r sgiliau ymarferol uwch sydd eu hangen o fewn y diwydiant trin gwallt. Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n cael eu cyflogi mewn salon trin gwallt ar hyn o bryd a chynhelir yr holl asesiadau yn y gweithle.

Dyma'r cwrs i chi os...

...unrhyw un sy'n gweithio/gyflogedig mewn amgylchedd salon trin gwallt â chleientiaid rheolaidd

...y rhai sydd wedi cwblhau cymhwyster Lefel 2 mewn Trin Gwallt

...unrhyw un sydd yn frwd dros drin gwallt

...gweithwyr diwyd â sgiliau cyfathrebu da.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn edrych ar unedau fel

  • Ymgynghoriadau â'r cleient
  • Technegau cywiro lliw a sgiliau lliwio uwch
  • Sgiliau torri uwch mewn modd creadigol
  • Cynllunio a chyflwyno gweithgareddau hyrwyddo
  • Trin gwallt hir mewn modd creadigol ar gyfer amrywiaeth o achlysuron
  • Gwallt priodasol
  • Torri gwallt dynion
  • Iechyd a diogelwch
  • Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich sgiliau trin gwallt canolradd ac yn eich helpu chi i ddatblygu technegau mwy creadigol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd angen i chi feddu ar gymhwyster Lefel 2 Trin Gwallt cyn cael eich derbyn ar y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth mewn salon, llongau teithio, fel cynrychiolwyr technegol neu yn y cyfryngau. Mae yna hefyd gyfleoedd dilyniant i raglenni addysg uwch a gradd sylfaen.

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel amod o’ch lle ar y cwrs hwn, bydd disgwyl i chi brynu'r offer priodol oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Y gost am hyn yw tua £140.

I adlewyrchu disgwyliadau'r diwydiant, bydd gofyn i chi wisgo gwisg salon Coleg Gwent y gellir ei harchebu oddi wrth ein cyflenwr cymeradwy. Ar gyfer 2023/2024 bydd y coleg yn ariannu’r gost o un wisg salon lawn. Gellir cael manylion ar sut i archebu eich gwisg salon am ddim, a setiau ychwanegol, yn ogystal ag opsiynau talu’r cyflenwyr, oddi wrth eich Pennaeth Ysgol, Darlithydd neu Dechnegydd.  Y pris ar gyfer 2023/2024 yw £45.

Gall fod costau ychwanegol yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Mae'r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallent newid.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ mewn Trin Gwallt Lefel 3?

CPDI0011AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr