En

CITB Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle (SEATS)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Sector

Sector
Sero Net a Chynaliadwyedd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Cwrs undydd sy'n ffocysu ar faterion amgylcheddol safleoedd adeiladu yw’r Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle CITB (SEATS). Mae'n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sydd â chyfrifoldebau goruchwyliol.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru ac mewn cyflogaeth. Nid yw’r terfyn cyflog arferol o £30,596 yn berthnasol i’r cwrs hwn.

... goruchwylwyr/rheolwyr safle gyda'r nod o ddarparu cyflwyniad i faterion amgylcheddol ar safleoedd adeiladu ar gyfer dysgwyr.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i gymodi’r wybodaeth amgylcheddol sylfaenol y mae'n ofynnol i'r gadwyn is-gontractio ei phrofi i gontractwyr mawr, ac mae'n ymdrin ag agweddau amgylcheddol y prawf sgrin gyffwrdd H&E newydd. Bydd y cwrs yn diweddaru gwybodaeth amgylcheddol a chynaliadwyedd yr ymgeiswyr trwy ddarparu trosolwg trwyadl o'r pwnc, y ddeddfwriaeth berthnasol ac arfer gorau'r diwydiant.

Bydd y cwrs CITB SEATS hwn yn ymdrin â’r pynciau canlynol:

  • Gwybodaeth sylfaenol ar hyfforddiant amgylcheddol
  • Arfer gorau a chydymffurfiaeth gyfreithiol
  • Atal llygredd
  • Rheoli systemau dŵr

Bydd yn galluogi ymgeiswyr i nodi, rheoli a lleihau effeithiau amgylcheddol eu gwaith a, lle bo modd, nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliant amgylcheddol.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol, fodd bynnag mae'n bwysig bod gan ddysgwyr safon addas o Saesneg er mwyn deall a chyfleu'r cysyniadau a gynhwysir yn y maes llafur.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r ardystiad ar gyfer y cwrs hwn yn ddilys am 5 mlynedd. I gadw’n ardystiedig yn y maes hwn, bydd angen i chi ail-sefyll y cwrs cyn y dyddiad terfyn.

Ble alla i astudio CITB Cynllun Hyfforddi Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Safle (SEATS)?

MPLA0165AA
Campws Dinas Casnewydd

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.