Hyfforddiant Gyrru Cerbydau Nwyddau Trwm / Cerbydau Nwyddau Mawr Categori 1 (hyd at 7.5 tunnell)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Oddi ar y safle

Sector

Sector
Trafnidiaeth a Logisteg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi chi i yrru cerbydau nwyddau mawr categori C1 hyd at bwysau gros o 7.5 tunnell. Gallai’r rhain fod yn gerbydau nwyddau bach neu ambiwlansys yn y gwasanaethau brys.

Ar ôl cwblhau’r cwrs, gallech chi benderfynu uwchraddio eich trwydded i drwydded cerbydau nwyddau trwm C (Dosbarth 2) neu drwydded categori CE (Dosbarth 1).

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol. Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gyrchu cyrsiau rhan-amser, am ddim, sy’n cynnig dysgu hyblyg a chyfleus sy’n cyd-fynd â’u ffordd o fyw bresennol (yn amodol ar gymhwysedd).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... pobl 19+ oed, sy’n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill yn llai na £29,534 y flwyddyn

... unrhyw un sydd eisoes yn meddu ar drwydded yrru car. Nid oes gofyniad o ran amser penodol ers i chi ennill y drwydded

... gyrwyr galluog sy’n dymuno uwchsgilio a dilyn gyrfa yn y diwydiant trafnidiaeth fel gyrwyr cerbydau nwyddau

... unigolion sy’n dymuno ymuno â’r gwasanaethau brys a gyrru ambiwlans

Cynnwys y cwrs

Fel arfer, caiff hyfforddiant gyrru ymarferol ei gynnal ar sail un i un dros ddiwrnod a hanner gan gynnwys eich prawf ymarferol. Yn ystod yr amser hwn, byddwch chi’n dysgu sut i wirio am ddiffygion, gyrru a symud cerbyd Categori C1 i’r safon ofynnol.

Mae’r prawf ymarferol yn cynnwys dwy ran:

  • ymarferiad bacio ‘siâp S’ i mewn i fan llwytho
  • gyrru ar y ffordd am 60 munud

Byddwch chi’n dychwelyd ar gyfer diwrnod ychwanegol i gwblhau eich cymhwyster Tystysgrif Gallu Proffesiynol i Yrwyr, Modiwl 4. Bydd angen y cymhwyster hwn arnoch chi i ddefnyddio eich trwydded C1 at ddibenion gwaith.

Gofynion Mynediad

Cyn yr hyfforddiant ymarferol, bydd angen i chi:

  • gwblhau asesiad meddygol er mwyn cyflwyno cais am eich trwydded yrru dros dro
  • pasio’r profion theori Cerbydau Nwyddau Mawr perthnasol

Caiff yr elfennau hyn eu trefnu ar eich cyfer chi.

Ble alla i astudio Hyfforddiant Gyrru Cerbydau Nwyddau Trwm / Cerbydau Nwyddau Mawr Categori 1 (hyd at 7.5 tunnell)?

MPLA0156AA
Oddi ar y safle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.