Hyfforddiant Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer Daikin

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Oddi ar y safle

Sector

Sector
Ynni Gwyrdd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae hyfforddiant gosod Pympiau Gwres Ffynhonnell Aer Daikin yn gwrs diwrnod o hyd sy’n eich addysgu am yr elfennau sylfaenol angenrheidiol o osod yr uned 5kW Daikin. Daikin yw un o’r cyfanwerthwyr a chyflenwyr unedau pympiau gwres ac aerdymheru mwyaf yn y byd. Mae Daikin bellach wedi dod ynghyd â GN Group Ltd a Robert Price i sefydlu cyfleuster Hyfforddiant Pwmp Gwres Ffynhonnell Awyr lleol Daikin yng Nghasnewydd.

Bydd y cwrs hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar y pwmp gwres a ddefnyddir fwyaf eang (Model 5kW SE23), gan addysgu’r elfennau sylfaenol a’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch i weithio gyda’r pympiau gwres hyn. Yn ystod y cwrs, cewch hefyd gyfle i weld amrywiaeth eang o dechnolegau gwyrdd yn y Ganolfan Ynni Cynaliadawy.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un sy’n 19+ oed, ac yn byw yng Nghymru, yn gyflogedig, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

...peirianwyr gwresogi (a’r sawl sy’n ymwneud â gosod systemau gwresogi e.e. trydanwyr)

...y sawl sy’n awyddus i gymryd rhan yn y trosglwyddiad tuag at bympiau gwres a datrysiadau gwresogi carbon isel.

Cynnwys y cwrs

Ar y cwrs hwn, byddwch yn derbyn trosolwg o’r Pwmp Gwres Ffynhonnell Aer, yn cynnwys:

  • Gofynion a gweithdrefnau gosod Pympiau Gwres
  • Gweithdrefnau sefydlu Pympiau Gwres
  • Cyflwyniad i bympiau gwres a'u gweithrediadau mewnol

  • Hyfforddiant rhyngweithiol holi ac ateb gyda hyfforddwr
  • Enghreifftiau o senario gwaith

Bydd cwestiynau byr ar ddiwedd bob sesiwn ac asesiad cwrs terfynol ar ddiwedd y dydd.

Mae’r cwrs yn gydbwysedd rhwng addysgu wedi’i leoli yn yr ystafell ddosbarth a gweithio ar gynnyrch go iawn, i gyd o fewn y cyfleuster hyfforddiant unigryw yng Nghasnewydd.

Gofynion Mynediad

I gael eich derbyn ar y cwrs hwn, bydd angen i chi feddu ar wybodaeth flaenorol o osodiadau systemau gwresogi.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen cyrraedd y lleoliad yng Nghasnewydd rhwng 8.30 - 9.45 am.

Bydd lluniaeth (te, coffi, poteli dwr) ar gael am ddim, drwy gydol y dydd. Darperir cinio hefyd (bodlonir holl ofynion dietegol).

Darperir holl ddeunydd ysgrifennu.

MPLA0127AA
Oddi ar y safle

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.